Bonden Pehr Olsson 

Samma åhr d. 12 Decemb. (dvs. 1756) utfördes Bonden Pehr Olsson från Westerstad sockn uti Färs härad, at halshuggas och brännas för begånget tidelag.
Executionen skedde den 17 ejusdem wid åsum.

Hemvist: Wisterstad
Brott: Begått tidelag
Avrättad: 1756-12-17 - Åsman
Källor: Malmö Slottsförsamling 1832-1879 sidan: 290/291 -  Malmö Slottsförsamling 1752-1831 sidan: 25

tillbaka till indexsidan Tillbaka till indexsidan