Drängen Mårten Thomasson 

1763 d. 25 Sept: urfördes, bonddrängen Mårten Thomason, födt i Blentarp, men tjent i Sohlberga och halshuggas och brännas för begångit tidelag. Executionen skjedd d. 27 Sept. på Tulltorps rättareplats.

Hemvist: Solberga
Brott: Begått tidelag
Avrättad: 1763-09-27 - Tulstorp
Källor: Malmö Slottsförsamling 1832-1879 sidan: 290/291 -  Malmö Slottsförsamling 1745-1830 sidan: 25

tillbaka till indexsidan Tillbaka till indexsidan