Qvinsperson Anna M. Bauert 

Samma åhr den 17de maji útfördes Qwinsfolcket Anna Maria Bauert ifrån Ÿstad, och blef d: 20de derpå följande maji halshuggen och på ble bränd wid Ÿstad, för begångit Barnamord.

Hemvist: Ystad
Brott: Begått barnmord
Avrättad: 1767-05-20 - Ÿstad
Källor: Malmö Slottsförsamling 1832-1879 sidan: 292/293 -  Malmö Slottsförsamling 1745-1830 sidan: 26

tillbaka till indexsidan Tillbaka till indexsidan