Soldaten Johan Winterbom 

1771 d: 8 Nowember utfördes Soldaten Johan Winter bom i från [Pilafästan?] och blef d: 12 ditto på Hörb˙s afrättsplats halshuggen och högra handen afhúggen, samt i Jorden nedgrafwet för Mord på gamla husbonden Nils Jönsson [uti?] Pilafästan.

Hemvist: 
Brott: Mördat Husm. Nils Jönsson
Avrättad: 1771-11-12 - Hörb˙
Källor: Malmö Slottsförsamling 1832-1879 sidan: 294/295 -  Malmö Slottsförsamling 1745-1830 sidan: 26

tillbaka till indexsidan Tillbaka till indexsidan