Drängen Nils Olss. Wangberg (19)

1775 d. 10 Jül˙ utfördes drängen och Tidelagaren Nils Olsson Wangberg ifrån Räwinge, som blef d. 13 derpå fölijande Afrättad wed Dahlb˙ föd i Willand härad och Wånga socken, 19 år gaml. Efter egen betiännelse, haft med 6 StoQreutur at beställa. Hans beredelse war ganska god och christelig.

Hemvist: Refvinge
Brott: Begått tidelag med 6 ston
Avrättad: 1775-07-13 - Dahlb˙
Källor: Malmö Slottsförsamling 1832-1879 sidan: 294/295 -  Malmö Slottsförsamling 1752-1831 sidan: 27

tillbaka till indexsidan Tillbaka till indexsidan