Missgärningsbalken

cap. XXIII
Hwad the förwärkadt hafwa, som edsöre bryta.

§1
Hwar som edsöre bryter, man eller qwinna, i staden eller å landet, böte hundrade daler, och miste äran. Sker dråp theri, eller rån; miste högra hand, och lif sitt. Bryter någor edsöre annan gång; böte tuhundrade daler. Then ej orkar böta, plichte efter thy, som i Straff Balken sägs. Warder then, som edsöre bryter, i samma gierning dräpen, sargad, eller slagen; tå är ogildt alt thet han får.
edsöre = brott mot konungens fridslagstiftning som t.ex. hemfrid, kvinnofrid, kyrkofrid, tingsfrid. Även våld mot riksdagsman eller dråp, blånad, blodvite på väg till kyrkan eller rättegång.
 Innehållsförteckning

Källa: Sweriges rikes lag från 1734 (tryckt 1740) sidan: 238-239