Freden i Warszawa 1705Fred efter: Stora nordiska kriget (1700 - 1721)
Svensk regent: Karl XII (23 år)
Utländsk regent: Stanislaw I Leszczynski (28 år) (Polen)
Fredsavtal slöts: 18 november 1705

Fakta
Lördagen den 18 november 1705 slöts freden i Warszawa mellan Sverige och Polen och dess regent Stanislaw I Leszczynski.

Fredsvillkor
* Freden i Oliva 1660 skall bekräftas
* Polen skall hjälpa Sverige i kampen mot Ryssland
* Varken Sverige eller Polen skall ingå något förbund som kan skada den andra
* De polska protestanterna skall få utökade rättigheter
* Svenska trupper skall stanna kvar i Polen för att säkerställa Leszczynskis trygghet på tronen
* Polen skall förbjuda utskeppning av ryska varor genom sina hamnar
* Polen får ej öppna nya hamnar som konkurrerar med till exempel Riga
* Den polska handeln över Riga skall utökas

Markören pekar ut var Warszawa ligger. Klicka på kartan och håll ner musknappen för att förflytta dig runt eller använd pilarna till vänster för att zooma in & ut

Inlagd 2008-06-18 | Uppdaterad 2017-11-25
Källor
Svenska freder och stillestånd 1249-1814 - Ulf Sundberg
Svenska krig 1521-1814 - Ulf Sundberg