Freden i Stockholm 1720Fred efter: Stora nordiska kriget (1700 - 1721)
Svensk regent: Ulrika Eleonora, Fredrik I 
Utländsk regent: Fredrik IV (48 år) (Danmark)
Förhandlingar pågick: juni 1719 - 3 juni 1720
 
Fakta
Fredagen den 3 juni 1720 ingicks den tredje freden i Stockholm, denna gång mellan Sverige och Danmark, som därmed avslutade det stora nordiska kriget, som startat år 1700 då Danmark, Ryssland och August av Polen och Sachsen gemensamt anföll Sverige. Förhandlingarna började i juni 1719 när Ulrika Eleonora regerade och avslutades knappt ett år senare, när hennes man, Fredrik I, blivit svensk regent.

Fredsvillkor
* Sverige skall avstå från tullfriheten i Öresund samt Bälten
* Sverige skall betala 600 000 riksdaler till Danmark
* Sverige skall lova att i framtiden inte stödja hertigen av Holstein
* Danmark skall lämna tillbaka de erövrade områdena Rügen, delar av
   Vorpommern, Stralsund, Marstrand samt Wismar
* Sverige förbinder sig att ej bygga upp de befästningar på Wismar som blivit
   raserade under kriget
* Danmark lovar att inte stödja "Peter den store" av Ryssland
* Danmark lovar att ryska kapare hädanefter inte får använda danska hamnar
* Gränsen mellan Sverige och Norge skall regleras, eftersom gränsdragningen norr
   om Jämtland alltid varit lite oklar.
 
<< Tillbaka till indexsidan
Källa:
Svenska freder och stillestånd 1249-1814 -
Ulf Sundberg
Svenska krig 1521-1814 - Ulf Sundberg


Gillar du historiesajten? Skänk då gärna ett bidrag så den kan utvecklas och leva vidare


Inlagd 2008-06-18 | Uppdaterad 2008-06-18