Freden i Nystad 1721Fred efter: Stora nordiska kriget (1700 - 1721)
Svensk regent: Fredrik I (45 år)
Utländsk regent: Peter den store (49 år) (Ryssland)
Förhandlingar pågick: 26 maj - 30 augusti 1721

Fakta
Onsdagen den 30 augusti 1721 slöts freden i Nystad mellan Sverige och Ryssland och dess regent "Peter den store". Freden är bara en i en serie freder som avslutade det stora nordiska kriget, som startat år 1700 då Danmark, Ryssland och August av Polen och Sachsen gemensamt anföll Sverige.

Fredsvillkor
* Sverige skall lämna ifrån sig Livland, Estland, Ingermanland, Viborg med län, södra delen av Kexholms län samt öarna Ösel och Dagö
* Sverige skall av Ryssland över en bestämd tidsperiod få 2 miljoner riksdaler för de finska landskapen
* Befolkningen i de svenska områden som övergår till Ryssland skall garanteras religionsfrihet samt få behålla sina handelsprivilegier
* Sverige får varje år tullfritt föra ut spannmål för 50 000 rubel från Livland
* Ryssland har rätt att medla i fredsförhandlingar mellan Sverige och Polen
* Fyra veckor efter att freden ratificerats skall Ryssland lämna tillbaka Finland till Sverige

Markören pekar ut var Nystad ligger. Klicka på kartan och håll ner musknappen för att förflytta dig runt eller använd pilarna till vänster för att zooma in & ut

Inlagd 2008-06-18 | Uppdaterad 2008-06-18
Källor
Svenska freder och stillestånd 1249-1814 - Ulf Sundberg
Svenska krig 1521-1814 - Ulf Sundberg