Katarina JagellonicaLevde: 1526 - 1583  (57 år)
Titel:    Svensk drottning 1568-1583 (15 år)

Katarina Jagellonica
Katarina Jagellonica (Katarzyna Jagiellonka) föddes som prinsessa i Polen, den 1 november 1526 som dotter till den Polske kungen  Sigismund I (59) och hans hustru renässansdrottningen  Bona Sforza (32) från Milano.

Polen var vid den här tiden större och mäktigare än Sverige, och hennes hemstad Kraków var en rik kulturstad i jämförelse med lilla Sverige. Förslaget till giftermål mellan henne och den 11 år yngre Johan (senare Johan III) kom från den polska regeringen i juli 1561.
Johans bror, Erik XVI som då var kung, var i början intresserad, eftersom han kanske kunde få politiska fördelar med att brodern gifte sig med Katarina, men han ändrade sig dock snart och befallde Johan att ge upp tanken på den förbindelsen. Johan brydde sig dock inte om vad Erik tyckte utan seglade sommaren 1562 till Danzig för att gifta sig med henne – vilket också skedde i Vilnius den 4 oktober 1562. Katarina var då nästan 36 år gammal, och Johan var 25.

Detta giftermål var en av orsakerna till de strider som uppstod mellan Erik och Johan året efter giftermålet (1563), då Johan fängslades och spärrades in på Gripsholms slott.

Katarina fick välja att antingen stanna kvar i Åbo, och där njuta furstligt underhåll, eller följa med sin man i fängelse. Utan att svara på detta visade hon sin vigselring där det stod: Nemo nisi mors (ingen utom döden) och följde med sin man i fängelse. De satt sedan fängslade på Gripsholms slott i fyra år och under den tiden födde hon barnen Isabella och Sigismund.

Med Johan III fick hon barnen:
1) Isabella Vasa 1564-1566 (död 2 år)
2) Sigismund Vasa 1566-1632 (Svensk och Polsk kung)
3) Anna Vasa 1568-1625

Efter fyra år i fängsligt förvar släpptes familjen ur fängelset, och året därpå, den 29 september 1568 lät Johan utropa sig till Sveriges kung. Det sägs att Katarina hade ett ganska stort inflytande över Johan, mycket tack vare hennes "ädla karaktär och uppoffrande kärlek". Katarina var katolik och efter att hon blivit Sveriges drottning, började de katolska ledarna försöka få henne att medverka till att avverka protestantismen i Sverige och istället införa den katolska religionen. Från år 1572 hade Katarina kontakt med kardinal Hosius, som blev den egentlige ledaren av detta företag, vilket emellertid misslyckades. Hon drev i alla fall igenom att sonen Sigismund uppfostrades i den katolska tron.

Katarina dog den 15 november 1583, 57 år och 14 dagar gammal. Hon begravdes dock inte förrän den 16 februari året därpå, i Uppsala domkyrka. Hennes död markerade slutet på försöken att införa den katolska tron i Sverige.
Sveriges regenter - Lars O. Lagerqvist
Kungliga släktband - Ulf Sundberg


Gillar du historiesajten? Skänk då gärna ett bidrag så den kan utvecklas och leva vidare


Personen inlagd 2004-11-10 | Uppdaterad 2005-07-25