Agneta HornLevde: 1629 - 1672  (43 år)
Titel:    Författarinna

Agneta Horn
 Agneta Horn föddes i Riga den 18 augusti 1629 som dotter till fältmarskalk  Gustaf Horn och  Kristina Oxenstierna. Agneta var således barnbarn till rikskanslern Axel Oxenstierna.

Agnetas far var med i trettioåriga kriget tillsammans med Gustav II Adolf, och hela familjen var därför med i Kurland. Det var vanligt att hela familjen följde med till kriget. När Agneta var två år gammal (1631) dog hennes mor Kristina och hennes bror Axel av pesten som härjade. De befann sig då i Stettin. När hon var fem år var hennes far med vid slaget vid Nördlingen, där han blev tillfångatagen. Han satt sedan fången i åtta år, och släpptes inte ut förrän 1642. Agneta bodde därför långa tider vid sin mormor, Anna Bååt, och morfar, Axel Oxenstierna, på släktgodset Tidö i närheten av Västerås.

Agneta har blivit känd för sina dagböcker/självbiografi som hon skrev. Dessa ger en utförlig skildring och framställning av hur det var på den tiden hon levde. Bland annat skildrar hon flera betydande personligheter, som till exempel sin morfar, Axel Oxenstierna. Agneta växte upp till en mycket självständig kvinna och hon vägrade att låta sig giftas bort. Hon skulle själv bestämma vem hon skulle gifta sig med och nitton år gammal (1648) gifte hon sig med sin stora kärlek, friherre och översten för Västgöta ryttare, Lars (Jespersson) Krus (27) (stavas ibland också Cruus). Åtta år efter giftermålet (1656) dog hennes man i en infektion under marschen mot Warszawa. Han blev 35 år gammal.

År 1908 gavs hennes biografi ut under titeln: "Agneta horns lefverne". Själv hade hon satt följande titel på sin bok: "Beskrivning över min elända och mycket vedervärtiga vandringes tid samt alla mina mycket stora olyckor och hjärtans hårda sorger och vedervärtigheter som mig därunder hopetals har mött alltifrån min första barndom, och huru Gud alltid har hulpit mig med ett gott tålamod igenomgå alla mina vedervärtigheter".
Agneta gifte aldrig om sig efter sin makes död, utan levde som änka till hon dog år 1672, omkring 42-43 år gammal.
Källor
Gillar du historiesajten? Skänk då gärna ett bidrag så den kan utvecklas och leva vidare


Personen inlagd 2004-10-12 | Uppdaterad 2005-10-18