Gustav II Adolf VasaLevde: 1594 - 1632  (stupade, 37 år)
Titel:    Svensk kung 1611-1632 (21 år) - Valspråk: Med Gud och segrande vapen

Gustav II Adolf av Vasa
 Gustav II Adolf föddes på Stockholms slott den 9 december 1594 som son till  Karl IX (44) och  Kristina av Holstein-Gottorp (21). Gustav Adolf var bror till  Karl Filip och halvbror till Karl Karlsson Gyllenhielm 

Han fick en gedigen uppfostran och under ledning av bland annat Johan Skytte lärde han sig behärska latin, tyska, holländska, franska och italienska. Han studerade även retorik och krigskonst.
Redan som nioåring började han delta i riksrådets överläggningar och som trettonåring genomförde han förhandlingar med utländska diplomater.

När hans far Karl IX dog 1611 var Gustav bara 16 år och 10 månader gammal - men ändå ganska väl förberedd för sina kommande uppgifter. Av fadern "ärvde" han ett land som var på uppgång, men också ett land som var i krig med Ryssland, Polen och Danmark. Han hade inte precis adeln på sin sida heller eftersom hans far hade avrättat en del från högadeln i Linköpings blodbad år 1600, som ett led mot den polska grenen av ätten Vasa.

Som 17-åring kröntes han till kung och i sin kungaförsäkran gav han rådet stort inflytande. Kungaförsäkran var skriven av Axel Oxenstierna, och han blev nu både kansler och kungens främste politiske medhjälpare.

Under Kalmarkriget med danskarna, härjades och brändes Skåne och Halland. Det gick dock inte så bra för svenskarna, och till slut måste de sluta fred i Knäred 1613 och betala ”Älvsborgs andra lösen” för att få tillbaka den förlorade fästningen och behålla sin tillgång till Västerhavet.

År 1614 slöts stillestånd med Polen, men kampen mot Ryssland fortsatte tre år till, till den avslutades med freden i Stolbova 1617, där Sverige vann Ingermanland och delar av Karelen, och Ladoga bildade nu gräns mellan rikena. Sverige växte även inom sina gamla gränser. Stora resurser lades ner på att bygga upp ett system med ämbetsverk, domstolar och andra inslag i en fungerande byråkrati; man brukar emellertid säga att hans främsta medhjälpare Axel Oxenstierna är skaparen av den svenska byråkratin. Sverige satsade på till exempel utbildning och inrättade gymnasier och utvidgade Uppsala universitet. Men Sverige hade begränsade resurser och hade svårt att finansiera allt det som krävdes för att administrera och kontrollera det växande väldet. Statens inkomster kom främst från tullar och acciser.

Trettiosex år gammal, år 1630, ingrep Gustav i det trettioåriga kriget, som rasat i Tyskland sedan 1618. Han landsteg med en arméstyrka i Pommern i Nordtyskland. Gustav Adolf ville stödja de protestantiska delarna av Europa i kampen mot den katolska kejsarmakten. Han var troligtvis en mycket religiös person, men det främsta skälet för Sveriges inblandning var strategiskt. De kejserliga framgångarna i kriget ansågs nämligen hota Sverige. Det katolska Frankrike stödde alltså Sverige hellre än den katolske tysk-romerske kejsaren! Han kom emellertid för sent för att undsätta den belägrade staden Magdeburg. Staden hade redan intagits av kejsarens general Jean Tserclaes – kallad Tilly, och större delen av befolkningen hade redan dödats. Han besegrade Tilly senare i slaget vid Breitenfeld samma år.

Gustav, också kallad: Lejonet från Norden stupade den 6 november 1632 i slaget vid Lützen 37 år, 10 månader och 28 dagar gammal. Kroppen fördes hem till Sverige och Nyköpingshus där den stod på lit-de-parade i över ett år, innan den med pompa och ståt fördes till Riddarholmskyrkan i Stockholm där den gravsattes 1634. Gustav Adolfs enda "legitima" barn, Kristina, var då endast fem år och elva månader gammal när hon blev drottning (med förmyndarregering).
Bilden på Stockholms slott är tagen från Suecia Antiqua et Hodierna av Erik Dahlbergh.

Familj och barn
Med sin älskarinna Margareta Slots fick Gustav (21) i maj 1616 sonen:
1) Gustav Gustavsson av Vasaborg.

Maria Eleonora av Brandenburg Efter att hans mor övertalat honom att avstå från att gifta sig med sin ungdomskärlek Ebba Brahe, gifte sig Gustav den 25 november 1620 med Maria Eleonora av Brandenburg (21).
De fick barnen:
2) Kristina oktober 1623 död i september 1624
3) Kristina 1626-1689 (svensk drottning 1632-1654)

Sveriges regenter - Lars O. Lagerqvist
Kungliga släktband - Ulf Sundberg


Gillar du historiesajten? Skänk då gärna ett bidrag så den kan utvecklas och leva vidare


Personen inlagd 2004-10-08 | Uppdaterad 2007-11-23