Johan Ihre

Titel:
Språkforskare och professor i Lund
Adel/ätt:
Adliga ätten nr 2043 - Ihre
Levde:
1707 - 1780 (73 år)
Johan Ihre

Historia:

Johan Ihre föddes den 3 mars 1707 i Lund som son till teologiprofessorn Tomas Ihre (född i Visby 1659 - död i Linköping 11/3 1720) och hans hustru Birgitta Steuch (1679-1710).

Tolv år gammal var han redan duktig i de klassiska språken som latin och grekiska. En vecka efter att han fyllt tretton dog hans far och han flyttade då till sin morfar som hette Mattias Steuchius (1644-1730) och som var ärkebiskop i Uppsala. Där fullbordade han sina studier under ledning av flera duktiga lärare – han läste bland annat tyska, franska, filosofi, historia och teologi. 21 år gammal (1728) tog han filosofisk examen och åren 1730-33 studerade han utomlands, bland annat i Tyskland, Holland, England och Frankrike.

Åter tillbaka i Sverige kallades han till sekreterare i vetenskapssocieteten i Uppsala (1734) och året därpå blev han vice bibliotekarie. Trettio år gammal (1737) blev han professor i latinsk poesi och kallades året efter till den "skytteanska professuren" i vältalighet och statskunskap - och på denna plats var han sedan oavbrutet i 42 år – d.v.s. till sin död. Han lärde sina studenter att uttrycka sig väl både på svenska som latin, och hade föreläsningar om antika författare, samtidigt som han även undervisade i statsvetenskap, juridik och politisk historia.

Johan var motståndare till hattpartiet och drog sig inte heller för att säga vad han tyckte. Fyra av de avhandlingar han skrev, ansågs av kritiker innehålla direkta anvisningar för de upproriska dalkarlarna vilket gjorde att han 1747 blev åtalad. Domen kom tre år senare och löd på 700 daler silvermynt i böter och en tillrättavisning. Domen var mycket mildare än man väntat och den hade fastställts av kungen själv, Fredrik I.
Som ett resultat av sina dialektstudier gav han 1766 ut ett Svenskt dialektlexikon och av vetenskapssocieteten fick han i uppdrag att utarbeta en svensk ordbok, som kom ut 1769 och hette Glossarium suiogothicum, där han jämför de nysvenska orden med fornspråk och andra germanska språk.

Ihre var en mästare i det latinska språket och använde det alltid i sina akademiska skrifter och endast i två av alla sina publikationer skrev han på det svenska språket. Ändå tyckte han att undervisningarna skulle hållas på svenska så att fler "vanliga" folk kunde läsa vetenskaplig litteratur. Under hans tillsyn diskuterades inte mindre än 453 avhandlingar, de allra flesta var dessutom skrivna av honom själv. Han ville också att det svenska språket skulle rensas från latinska lånord och han försökte att utarbeta en enhetlig stavning som var grundad på "sunt förnuft".

Han gifte sig första gången 31 år gammal (1738) med Sara Charlotta Brauner. Hon dog efter tjugo års äktenskap, år 1758, och året därpå gifte han sig med Charlotta Johanna Gerner, som dog 1822. Hon var då 94 år. Johan själv dog i Uppsala den 1 december 1780, 73 år gammal.

Källor

Inlagd 2005-05-23 | Uppdaterad 2017-11-01