Guy FawkesLevde: 1570 - 1606  (35 år)
Titel:    Revolutionär

Guy Fawkes
 Guy (Guido) Fawkes föddes den 13 april 1570 i Stonegaten, Yorkshire, där han döptes tre dagar senare.  Han var son till Edward Fawkes (-1579) och Edith Jackson-Blake. Man tror att fadern var strängt protestant och därför är det med ganska stor säkerhet säga att Fawkes inte fick sin katolska tro från denne, utan uppfostrades i protestantisk anda. Fadern dog när Fawkes var 9 år och modern gifte tre år senare om sig. Fawkes konverterade vid cirka 16 års ålder till katolicismen. 

23 år gammal (1593) tog han värvning i Nederländerna i ärkehertig Albert av Österrikes armé, och under de kommande åren tjänstgjorde han som soldat där han fick stora kunskaper om sprängämnen. Han deltog även i det åttioåriga kriget där han förde krig mot protestanter. Efter tio år inom armén hade han inte stigit högre i graderna än till fänrik.

Guy Fawkes är framför allt känd för sin delaktighet i den misslyckade "krutkonspirationen" år 1605, där han, till följd av sin militära bakgrund och erfarenheter av sprängämnen, fick ansvaret för själva utförandet. Hjärnan bakom komplotten var Robert Catesby (1573-1605) och målet med konspirationen var att försöka spränga det brittiska parlamentshuset, med den protestantiske kungen Jakob I, hans familj, och ministrar och andra parlamentsmedlemmar, i luften. Kuppen misslyckades när en av de sammansvurna avslöjade allt i ett brev.

Efter att de gripits och torterats avrättades Fawkes (35) och en del av hans kumpaner den 31 januari 1606. I England firar man varje år den 5 november "Bonfire Night" eller "Fireworks Night"
http://www.gunpowderplot.parliament.uk/
http://www.guy-fawkes.com/


Gillar du historiesajten? Skänk då gärna ett bidrag så den kan utvecklas och leva vidare


Personen inlagd 2007-01-05 | Uppdaterad 2007-01-05