Axel WachtmeisterLevde: 1643 - 1699  (56 år)
Titel:    Fältmarskalk 1693, kunglig rådgivare och greve

Axel Wachtmeister
 Axel Wachtmeister föddes i Stockholm den 13 januari 1643 som son till riksrådet Hans Wachtmeister och friherrinnan Agnes Margareta von Helmstedt. Han är bror till  Hans Wachtmeister.

Vid tjugotre års ålder tog han tjänst som löjtnant vid Wollmar Wrangels regemente, och var därpå i fransk tjänst och deltog i kriget mellan Frankrike och Spanien. Efter krigsutbrottet mellan Sverige och Tyskland gick han in i den svenska armén som ryttmästare där han 1676 blev överste. Hans hjältedåd i detta kriget tydde på ett mod utan dess like, då han flera gånger blev sårad men ändå vann den ena segern efter den andra, tom. på en och samma dag vann han tre gånger. Slutligen blev han emellertid tillfångatagen, och var tvungen att tillbringa en kortare tid i fångenskap, men återvände snart till Karl XI som då var i Skåne.

Under det danska kriget utförde han även där det ena hjältebragden efter den andra. Detta gjorde att han fick en nära vänskap med Karl XI som varade livet ut. I nitton års tid var han kungens dagliga umgänge och han kunde när som helst gå in till kungen i hans enskilda rum.

Vid trettionio års ålder (1682) gifte han sig med friherrinnan Anna Maria Soop. Wachtmeister upphöjdes till många titlar, bland annat blev han generalmajor 1679, till kungligt råd, greve av Mälsåker och fältmarskalk 1693, samt till president i krigskollegium 1697. Han dog i Stockholm den 24 juli 1699, 56 år gammal.
Källor
Gillar du historiesajten? Skänk då gärna ett bidrag så den kan utvecklas och leva vidare


Personen inlagd 2004-10-31 | Uppdaterad 2005-09-18