Svenska krig 1521-1814

Här är de krig som Sverige varit med i mellan 1521-1814. Klicka på krigsnamnet för mer info. Sortera genom att klicka på rubrikerna. 
Kallas för: Krig mot:
Befrielsekriget Danmark 
1521 - 1523
Kalmarkriget Danmark 
1611 - 1613
Torstenssons krig Danmark 
1643 - 1645
Karl X Gustavs första danska krig Danmark 
1657 - 1658
Karl X Gustavs andra danska krig Danmark 
1658 - 1660
Nordiska sjuårskriget Danmark, Lübeck, Polen 
1563 - 1570
Engelska kriget England 
1810 - 1812
Trettioåriga kriget Flera 
1618 - 1648
Karl X Gustavs polska krig Flera 
1655 - 1660
Karl XI:s krig Flera 
1674 - 1679
Stora nordiska kriget Flera 
1700 - 1721
Första Napoleonkriget Frankrike 
1805 - 18(10)
Andra Napoleonkriget Frankrike, Danmark 
1813 - 1814
Grevefejden Lübeck 
1534 - 1536
Fälttåget mot Norge Norge 
1814 -
Första Polska kriget Polen 
1563 - 1568
Andra Polska kriget Polen 
1600 - 1629
Pommerska kriget Preussen 
1757 - 1762
De la Gardieska fälttåget Ryska upprorsmän 
1609 - 1610
Stora ryska kriget Ryssland 
1554 - 1557
Tjugofemårskriget mot Ryssland Ryssland 
1570 - 1595
Ingermanländska kriget Ryssland 
1610 - 1617
Karl X Gustavs ryska krig Ryssland 
1656 - 1661
Hattarnas ryska krig Ryssland 
1741 - 1743
Gustav III:s ryska krig Ryssland 
1788 - 1790
Finska kriget Ryssland, Danmark 
1808 - 1809
Kriget mot Sigismund Sigismund Vasa 
1598 - 1599
Första Bremiska kriget staden Bremen 
1654 -
Andra Bremiska kriget staden Bremen 
1666 -