Carl Gustaf Rehnskiöld

Titel:
Generallöjtnant, friherre
Adel/ätt:
Grevliga ätten nr 48 - Rehnskiöld. Grevlig 1706, introducerad 1719. Utdöd 1722
Levde:
1651 - 1722 (70 år)
Carl Gustaf Rehnskiöld

Historia:

Carl Gustaf Rehnskiöld föddes antingen i Stralsund eller i Greifswald i Tyskland (olika uppgifter finns) den 6 augusti 1651 som son till rikskammarrådet Gert Antoniison Kewenbringk Rehnschiöldt och Brita Torskeskål. Greifswald ingick i Svenska Pommern och tillhörde 1648-1815 Sverige, så Rehnsköld föddes som en svensk.

Han uppfostrades i Lund och vid tjugotvå års ålder blev han fänrik i Värmlands regemente, och 1676 blev han löjtnant vid gardet. Under kriget 1677 befordrades han till överstelöjtnant och 1689 till överste.
1691 åkte han till Holland för att under William av Orange lära sig den högre krigskonsten. Under tiden han var i Holland utnämndes han till överste vid norra skånska regementet, och blev efter sin hemkomst 1696 generalmajor.
1697 gifte han sig med Elisabeth Funck.

Efter att Karl XII blivit kung 1697 utnämndes han 1698 till generallöjtnant och friherre.

1705 blev han kungligt råd och 1706 vann han en lysande seger vid Frauenstadt där han med 9 000 man lyckades slå fiendens 18 000 starka här. För denna seger belönades han med fältherrestaven och grevetiteln.
Han kom inte så bra överens med kungens andra gunstling, Carl Piper då de hade olika åsikter rörande krigsföringen, och detta bidrog till nederlaget vid Poltava, vilket han kom att få bära nederlaget för.
Han blev tillfångatagen och förd till Ryssland, där han, och Piper, fick ta hand om de övriga fångarna. 1718, efter nio års fångenskap, medgav Karl XII hans utväxling och han skyndade hem till Sverige och följde med kungen till Fredrikshald, där kungen blev skjuten.

Vid kung Fredrik I:s kröning 1720, satte han kronan på den nya kungens huvud.
Han dog på en resa från Stockholm till Kungsör den 29 januari 1722, 70 år gammal, och begravdes i Stockholms Storkyrka.
Svenska akademien lät 1877, 155 år efter hans död, slå en medalj över honom.

Källor

Inlagd 2004-10-22 | Uppdaterad 2017-10-25