Anders BerchLevde: 1711 - 1774  (63 år)
Titel:    Sveriges första ekonomiprofessor, författare i statsekonomi, räntmästare

Anders Berch
 Anders Berch föddes den 4 mars 1711 i Söderbärke socken i Kopparbergs län i Dalarna som son till  Anders Berch Andersson och  Regina Katarina Tersmeden.

Femton år gammal (1726) skrevs Berch in som student på Uppsala universitet där han studerade framförallt matematik men också juridik och fysik. Han fullföljde dock inte studierna så att han fick magistergraden, men gav ändå ut, och försvarade, en avhandling som han skrivit (1731). Han tjänstgjorde som auskultant i kommerskollegium och dessutom som sekreterare i deputationerna vid två riksdagar.

Trettio år gammal (1741) blev Berch utsedd av "sekreta handels- och manufakturdeputationen" till den nya tjänsten som "jurisprudentiæ oeconomiæ et commerciorum", som kan översättas med ”nationalekonom”. Tjänsten var den andra i sitt slag i Europa, och målet var att främja och hjälpa svensk handel och industri. Ständerna var skeptiska till professuren och gav sina anmärkningar, vilket fick Berch att, anonymt, ge ut skriften: "Sätt att igenom politisk arithmetica utröna länders och rikens hushåldning" och även "Inledning til almänna hushålningen, innefattande grunden til politie, oeconomie och cameral wetenskaperne, til deras tiänst som biwista de almänne föreläsningar inrättad". Den sista skriften anses vara hans förnämsta. Själv ansåg han dock att dessa avhandlingar var hastverk som blivit framtvingade av omständigheterna. Det hindrade dock inte att de senare användes som läroböcker. Även i utlandet blev skrifterna högt värderade.

Ständerna såg till att Berch undervisade i överensstämmelse med det antagna ekonomiska systemet och hans systematiska bok kan därför anses vara ett uttryck för frihetstidens merkantilism. Själv var han också en stark anhängare av merkantilismen och även upplysningstiden. Han undervisade på en hög teoretisk nivå. Han var en praktiskt lagd man, men anmärkte på frånvaron av bra läroböcker. Saknaden av bra undervisningsmaterial fick honom att systematisk bygga upp en stor och varierad samling som innehöll bland annat olika stenarter, träprover, varuprover, textilprover och modeller av redskap. Samlingen kallade han ”Theatrum Oeconomico Mechani- cum”. Samlingen använde han sedan i sin undervisning.

Vid sidan av Carl von Linné räknas Berch till en av Uppsalas mest framstående män. Han behöll sin professur i tjugonio år, till år 1770, då han bytte tjänsten mot en akademisk räntmästarebefattning. Trettiotre år gammal (1734) gifte han sig med Johanna Hellbeck. Berch dog den 14 december 1774, 63 år gammal.
Källor
Gillar du historiesajten? Skänk då gärna ett bidrag så den kan utvecklas och leva vidare


Personen inlagd 2004-11-12 | Uppdaterad 2005-08-13