Carl von LinnéLevde: 1707 - 1778  (70 år)
Titel:    "Botanikens fader", biolog, läkare, författare

Carl von Linné - målad av Alexander Roslin
 Carl Linnæus föddes den 13 maj 1707 (23 maj nya tideräkningen) i Stenbrohults socken i Småland som son till kyrkoherden Nicolaus (Nils) Linnæus och Kristina Brodersonia. 
Linnés far hade ett brinnande intresse för växter och vid sitt komministerboställe i Råshult - och senare vid prästgården i Stenbrohult - anlade han stora trädgårdar med fruktträd och nyttoväxter samt prydnadsblommor, varav de flesta av det sistnämnda vid denna tid sällan brukade odlas i Sverige. Enligt Linné själv var dessa trädgårdar det märkligaste i Småland. Fadern sägs ha tillbringat all sin lediga tid där. Det berättas också att: "fadern, som själv var en stor blomsterälskare, i förtjusningen över sin förstfödde brukade smycka hans vagga med blommor och ofta ta honom med sig ut i trädgården, där barnet, liggande i gräset, lekte med blommor, såsom andra barn med sina leksaker".

Vid nio års ålder sändes han till Växjö skola, där han gjorde ständiga vandringar för att samla stenar, växter och insekter, men däremot endast nödtorftigt skötte de andra kunskapsämnena. Han var mycket mer intresserad av naturvetenskap än teologi och hebreiska. Han fick sin fars tillåtelse att läsa medicin vid Lunds universitet, men efter ett år i Lund flyttade han 1728 till Uppsala där han hoppades att undervisningen skulle vara bättre och lära honom mer, men han tyckte inte att skolan var så mycket bättre där. Linnés lärare hette Olof Rudbeck d.y. och han blev starkt imponerad av Linnés botaniska intresse och lät honom därför hålla i undervisningarna av den botaniska trädgården. Redan vid den här tiden skrev han i en liten skrift om ståndarna och pistillernas betydelse för växternas fortplantning.

Den första resan Linné gjorde var år 1732, då han vid tjugofem års ålder reste till Lappland och där han under hela turen skrev detaljrika reseskildringar. Dessa skildringar trycktes emellertid inte förrän 157 år senare, år 1889. Vid tjugoåtta års ålder (1735) reste han till Harderwijk i Holland, där han disputerade och även tryckte sin studie som handlade om "frossan" (en sjukdom som många dog av förr, hög feber därav namnet frossa). Sex dagar senare utnämndes han till "medicine doktor". I Leiden, Nederländerna, tryckte han samma år sin berömda skrift Systema naturæ, där han delade in växterna och djuren i tre riken grupperade i klasser, ordningar, familjer, släkter och arter, och gav varje växt ett tvåfaldigt latinskt namn - vilket idag används i hela världen. Han gav också ut en mängd övriga skrifter. På två och ett halvt år i Holland publicerade han hela tolv vetenskapliga arbeten.

Carl von Linné Väl hemma i Sverige igen grundade han Vetenskapsakademien (1739) tillsammans med bland annat Höpken, Polhem, Celsius och Alströmer och där han genom lottning blev den förste ordföranden. Samma år, den 26 juni 1739 gifte han sig med den förmögna läkardottern Sara Elisabeth Moræa (23) som han träffat fyra år tidigare. De fick med tiden sju barn varav fem nådde vuxen ålder, bland annat sonen Carl och döttrarna Elisabeth Christina, Lovisa, Sara Christina och Sophia. (Sonen Johannes dog innan han fyllt tre år och dottern Sara Magdalena dog endast femton dagar gammal).

Vid 34 års ålder (1741) blev han utnämnd till professor i teoretisk och praktisk medicin i Uppsala där han undervisade i naturhistoria, läkemedelslära och hälsolära. Under 1740-talet gjorde han, på ständernas uppdrag, flera resor till olika landskap för att "inventera" deras växter, bland annat till Skåne, Gotland (1741), Öland (1741) och Västergötland (1746), och den stora skåneresan som startade redan i april 1749 och pågick ända fram till augusti. Från alla sina resor skrev han reseberättelser.
I sina privata undervisningar organiserade han utflykter i Uppsalas omgivningar – herbationer – vilka i hög grad bidrog till att öka hans popularitet bland studenterna och skapa det som kom att kallas den "linneanska andan".
1744 vände han på Anders Celsius termometerskala så att fryspunkten blev 0 grader och kokpunkten 100 grader. Fram tills nu hade det varit tvärtom. 5 veckor innan han fyllde 50 år, den 7 april 1757, adlades han av kungen och tog då namnet von Linné.

Linné hade många "lärjungar" som reste runt världen och forskade och samlade in material, till exempel Daniel Solander som följde med som tecknare på kapten James Cooks första jordenruntresa. Övriga lärjungar till Linné var bland annat; Clas Alströmer, Andreas Dahl, Peter Forsskål, Pehr Kalm, Pehr Osbeck, Anders Sparrman, Carl Peter Thunberg och Olof Torén.

Bland sina inflytelserika vänner kunde Linné exempelvis räkna in kungen, Adolf Fredrik, som hade en stor samling exotiska djur. Linné dog den 10 januari 1778, 70 år gammal och när han gick bort ansågs detta som en nationalförlust, vilket också Gustav III kungjorde för ständerna.
Linné är avbildad på våra 100-lappar och på baksidan av våra 50-lappar. Det nedre porträttet av honom är utfört av Alexander Roslin.
Linnés signatur
SBL - Svenskt biografiskt lexikon band 23  (cd-skiva)
Gillar du historiesajten? Skänk då gärna ett bidrag så den kan utvecklas och leva vidare


Personen inlagd 2004-11-12 | Uppdaterad 2007-03-02