Nicodemus Tessin d.ä.Levde: 1615 - 1681  (65 år)
Titel:    Arkitekt, byggmästare och ingenjör

Nicodemus Tessin d.ä.
Nicodemus Tessin (d.ä.) föddes i  Stralsund i Tyskland den 7 december 1615 som son till rådsherren  Nicodemus Tessin och  Maria zum Felde. Stralsund ligger i den tyska delstaten Mecklenburg-Vorpommern, som tillhörde Sverige åren 1648-1815, dock inte år 1615 när Tessin föddes. Han var med andra ord tysk medborgare.

Han fick en betydande utbildning även för sin tid, och år 1636 begav han sig som ingenjör till Sverige där snart drottning Kristina fick upp ögonen för honom. Omkring år 1640 började Stenbockska palatset på Riddarholmen att uppföras efter hans ritningar. 1740-talets inredning gjordes av Carl Hårleman.
År 1641 fick han i uppdrag att upprätta en karta över flera Norrlandsstäder och rekognosera åar och strömmar.
Då den gamle byggmästaren Simon de la Vallée avled 1646 utnämndes Tessin som architecteur och byggmästare. I jobbet ingick det att göra ritningar och övervaka uppförandet av kronans byggnader.

Mellan åren 1650-1653 var han utomlands, bland annat i Tyskland, Italien, Frankrike och Holland, och väl tillbaka i Sverige igen utvecklade han en omfattande verksamhet där det visade sig vilken byggnadskonstnär han egentligen var.

De första uppgifterna efter hemkomsten blev bland annat att göra om- och tillbyggnader på Wrangelska palatset på Riddarholmen i Stockholm.
Han gjorde även ritningar till bland annat Skokloster som byggdes mellan åren 1654-1676, och Kalmar domkyrka (1660), och året efter var han arkitekt vid Ekolsund slott i Uppland där han gjorde ritningar till slottsparken och även uppförde den södra flygeln. Åren 1662-1669 byggdes Bååtska palatset i Stockholm där Seved Bååt var byggherre och Tessin arkitekt.

Han byggde också om Axel Oxenstiernas slott Tidö utanför Stockholm, och av Hedvig Eleonora fick han i uppdrag att bygga upp Drottningholms slott efter branden där 1661. Bygget startade 1662 och tog 37 år, vilket gjorde att det var klart först arton år efter hans död. Hans son Nicodemus Tessin d.y. byggde emellertid klart slottet. Sonen Nicodemus fick han i sitt äktenskapet med Maria Persdotter Svahn som han gifte sig med 1623.

1663 började man bygga Stockholms stadsmuseum efter ritningar av Tessin, fast från början byggdes det inte som ett museum utan som Generalfaktorikontor (ett huvudkontor för internationell handel), fast den perioden var över redan 1669 och senare användes det till stadshus.

52 år gammal (1667) blev Tessin rådman i Stockholm och 1674 upphöjdes han i "adlig värdighet". Han blev också kunglig hovarkitekt 1676. Han anses vara en av sin tids mest begåvade byggnadskonstnärer. Änkedrottning Hedvig Eleonora började uppföra Strömsholms slott i Västmanland år 1669 efter Tessins ritningar.

Tessin d.ä. har utfört, eller varit delaktig i, följande arbeten:
* Borgholms slottsruin, Öland
* Drottningholms slott, Uppland
* Ekolsunds slott, Uppland
* Ericsbergs slott, Södermanland
* Gripenbergs slott, Småland
* Kägleholms slottsruin, Närke
* Mälsåkers slott, Södermanland
* Strömsholms slott, Västmanland
* Steninge slott, Uppland
* Skottorps slott, Halland
* Skokloster slott, Uppland
* Tidö slott, Västmanland
* Ulriksdals slott, Uppland

Tessin dog i Stockholm den 24 maj 1681, 65 år gammal.
Källor
Gillar du historiesajten? Skänk då gärna ett bidrag så den kan utvecklas och leva vidare


Personen inlagd 2005-01-06 | Uppdaterad 2010-01-24