Erik DahlberghLevde: 1625 - 1703  (77 år)
Titel:    Utgivare av Suecia antiqua et hodierna

Erik Dahlbergh
 Erik Jönsson (senare adlad Dahlbergh) föddes under enkla förhållanden i hus nummer 2 vid Gråmunkegränd i Stockholm antingen den 10 oktober eller den 12 december, år 1625, exakt datum ovisst. Hans föräldrar hette Jöns Dahlberg och Dorotea Mattsdotter. Erik blev tidigt föräldralös. Vid tretton års ålder (1638) sattes han i skriv- och räkneskola i  Hamburg och som sjuttonåring (1641) anställdes han som skrivare hos dåvarande generalkamrern i Pommern,  Gerdt Rehnsköld.

Han deltog som officer de två sista åren av trettioåriga kriget som pågick mellan åren 1618-1648. Mellan åren 1650-1655 studerade han, och åkte även på resor till bland annat Tyskland, Frankrike och Italien. Han skaffade sig stora kunskaper i arkitektur, vilket senare skulle göra honom till en av Sveriges främsta arkitekter. På resan till Italien träffade han hovmålaren David Klöcker Ehrenstrahl, som hjälpte honom att få kontakter vid det svenska hovet.

Trettiofem år gammal (1660) blev han adlad med namn Dahlbergh. Samma år började han med det stora verket som blev känt under namnet Suecia Antiqua et Hodierna ("forna och nuvarande Sverige"). Det är Sveriges äldsta planschverk som innehåller 353 stora planscher som är gjorda i kopparstick.

Motiven är Sveriges märkvärdigaste och finaste slott, byggnader, egendomar, befästningar, städer och historiska minnesmärken, så som de såg ut under den senare delen av 1600-talet. Detta kom till för att man ville lovprisa och upphöja Sverige och visa på stormaktens starka självförtroende efter framgångarna i exempelvis trettioåriga kriget. Arbetet börjades år 1660 och fortsatte att ges ut till år 1715 - det vill säga hela tolv år efter att Dahlbergh avlidit. Skisserna och kopparsticken är utförda med stor noggrannhet, fast en del fel har ändå smugit sig in. Ibland ritade han in tänkta ändringar som sedan aldrig blev utförda på byggnaderna. Så här står det om honom i detta verk:
"Den berömde och lysande herren Erik Dahlberg, greve till Skenäs, friherre till Stropsta, herre till Werder, kungligt råd, fältmarskalk, generalguvernör över Livland, kansler över Dorpats akademi och generaldirektör över rikets befästningsverk".

Skenäs – bild från Suecia Antiqua et Hodierna - fotograf Marcus Andrae, Kungliga biblioteket På bilden ses hans eget slott Skenäs - bilden på slottet är tagen ur just Suecia Antiqua et Hodierna.

Stadsplanerna för Karlskrona och Karlshamn är också utförda utav Dahlbergh.


Fyrtionio år gammal (1674) blev han chef för fortifikationen och senare även landshövding i Jönköping. 1693 blev han fältmarskalk och greve, generalguvernör i Bremen och Verden och mellan åren 1696-1702 var han generalguvernör i Livland. Han var gift sedan 1666 med Maria Eleonora Drakenhjelm.
Erik Dahlberg dog den 16 januari 1703, 77 år gammal, och begravdes i Turinge kyrka i Södertälje - i det gravkor han själv ritat. Åttiotre år efter hans död (1786) lät Svenska Akademin prägla en minnespeng över honom.
Stora boken om Södermanlands slott och herremansgårdar
Gillar du historiesajten? Skänk då gärna ett bidrag så den kan utvecklas och leva vidare


Personen inlagd 2004-10-15 | Uppdaterad 2005-08-07