Herman WrangelLevde: 158(4) - 1643  (56 år)
Titel:    Fältmarskalk 1621, riksråd, generalguvernör i Livland 1643

Herman Wrangel
 Herman Wrangel föddes i Livland, som då tillhörde Polen, antingen 1584 eller 1587 (årtal osäkert) som son till översten  Hans Wrangel och  Barbara Anrep.

Mot slut av Karl IX:s regering kom Wrangel från Polen och ingick i svensk tjänst som ryttmästare vid Östgöta ryttare. År 1619 var det Wrangel - som på kungens vägnar - tog emot borgen och som ny kommendant på Älvsborgs fästning fick hissa den svenska flaggan. Under Gustav II Adolfs polska krig utmärkte han sig så, att han inom kort tid befordrades till generallöjtnant och 1621 - vid Rigas erövring - var han fältmarskalk. Under kriget utförde han en mängd lysande bedrifter och avslutade dem med segern vid Gurzno 1629. Året därpå blev han riksråd. För den skicklighet han visat i kriget förlänade Gustav II Adolf honom bland annat med Skokloster. Efter att kungen stupat vid Lützen 1632, drog sig Wrangel tillbaka men förordnades snart till guvernör i Preussen (1632) och var sedan svenskt ombud vid fördraget med Polen i Stuhmsdorf 1635 samt förde 1636-1637 befäl över östra sidohären i Tyskland.

Wrangels förhållande till Johan Banér var inte det bästa, och det blev inte bättre efter att regeringen sänt bägge till Pommern, eftersom det då blev två stycken överbefälhavare i landet. Som äldste fältmarskalk stod Wrangel nämligen inte under Banérs befäl. Banér begärde snart avsked, och Wrangel fick då överbefälet.

Wrangel var gift tre gånger. Första giftermålet var med friherrinnan Margareta Grip som han fick sonen Carl Gustaf Wrangel med. Giftermål nummer två var med Katarina Gyllenstierna och 1636 gifte han sig för tredje gången, nu med Amalia Magdalena, grevinna av Nassau.

I juli 1637 utfärdades Wrangels avsked, men han stannade ändå kvar. På våren året därpå återkallade därför regeringen honom till Sverige, sedan Johan Banér begärt att en riksförmyndare skulle komma och ta hand om krigsangelägenheterna. 1643 blev Wrangel generalguvernör i Livland men han dog redan den 10 december samma år, 56 år gammal.
Källor
Gillar du historiesajten? Skänk då gärna ett bidrag så den kan utvecklas och leva vidare


Personen inlagd 2004-10-29 | Uppdaterad 2005-10-27