Johan SparreLevde: 1551 - 1599  (avrättad, 47 år)
Titel:    Riksråd

Johan Sparre
Johan (Larsson) Sparre föddes 1551, som son till Lars Siggesson Sparre. Han förde redan i unga år, 1577, ett svenskt anfall mot Norge. Deltog sedan i kriget i Livland och var bland de högre befälen i  Pontus de la Gardies här.

Tillsammans med Erik Oxenstierna lämnade han 1590 in en skrivelse till rådet, där han begärde, att rådet skulle med den makten de ägde, förebygga för Sigismunds återkomst till Sverige. Tillsammans med 60 andra från adeln, lämnade han också in en petition till kungen, som gällde samma sak. För detta blev han fängslad, men frigavs snart.
1580 ärvde Sparre Berkvara slott och drygt tio år senare, på 1590 talet, gifte han sig med sin brors svägerska grevinnan Margareta Brahe.
När Sigismund blivit kung 1592, sändes Sparre till Livland, Estland och Finland för att uppta trohetsed åt den nya kungen.
Sigismund ville också att Sparre skulle försöka få hertig Karl, att lyda den nya kungen. Inget fick ske utan Sigismunds tillåtelse.

När Sigismund kom till Sverige 1598 för att med vapenmakt återerövra Sverige och hertig Karl, blev Johan Sparre ståthållare över Kalmar slott. Sigismund återvände efter nederlaget till Polen, men ville att Sparre skulle försvara Kalmar och Kalmar slott, till hans återkomst året därpå.

Våren 1599 kom hertig Karl till Kalmar och efter ett ihärdigt försvar, var Sparre - på grund av hungersnöd - tvungen att ge upp slottet. Tillsammans med några andra adliga herrar, blev han fängslad för förräderi, och den 16 maj 1599, blev Sparre, som då var 47 år gammal, och hans befälhavare halshuggna. Deras huvuden sattes upp på järnstänger över Kalmars stadsport.
Källor
Gillar du historiesajten? Skänk då gärna ett bidrag så den kan utvecklas och leva vidare


Personen inlagd 2004-10-29 | Uppdaterad 2004-12-19