Nils BielkeLevde: 1644 - 1716  (72 år)
Titel:    Fältmarskalk 1690, generalguvernör

Nils Bielke - målad av David Klöcker Ehrenstrahl
 Nils Bielke föddes den 7 februari 1644 i Stockholm som son till riksrådet Ture Bielke och Kristina Anna Banér. Redan som barn erhöll han friherreskapet Korpo (1649).  Sjutton år gammal (1661-1662) följde han med Clas Tott till Frankrike och ägnade sig sedan åt hovtjänst i några år. 

Tjugofem år gammal (1669) gifte han sig med grevinnan Eva Horn av Björneborg. Fyra år senare blev han utnämnd till överste för livregementet till häst. Han utmärkte sig också i Karl XI:s danska fälttåg och befordrades därför 1678 till generallöjtnant och skickades året därpå som ambassadör till Frankrike. Sex år därefter (1685) gick han i tjänst hos den tyske kejsaren. Efter att ha utmärkt sig i ännu flera fältslag befordrades han till general och riksgreve år 1686. Efter återkomsten till Sverige blev han 1687 kungligt råd, generalguvernör över Pommern, general över alla kavalleri- och infanteriregementena, och slutligen greve.

Han kom så småningom i onåd hos Karl XI:s regering, mycket på grund av att han visade olust vid genomförandet av reduktionen. När sedan Karl XII blev kung ställdes han till åtal och dömdes för bland annat maktmissbruk. Han skulle även uppsåtligt ha överträtt kungens bud och befallningar och även ha "riktat sig genom myntförsämring" med mera. Domen blev att han skulle mista liv, ära och gods. Livet benådade dock kungen, och äran behöll han, men av godsen fick han endast behålla Gäddeholm och Salestad.

Rättegången ansågs vara följden av en hovintrig, där han själv misstänkte Piper såsom anstiftare. Efter kungens återkomst från Turkiet återfick han äran, och släpptes från fängelset. Han dog den 26 november 1716, 72 år gammal.
Porträttet av Bielke är målat av David Klöcker Ehrenstrahl.
Källor
Gillar du historiesajten? Skänk då gärna ett bidrag så den kan utvecklas och leva vidare


Personen inlagd 2004-10-18 | Uppdaterad 2005-08-04