Per Henrik LingLevde: 1766 - 1839  (62 år)
Titel:    Gymnastiklärare - "den svenske gymnastikens skapare"

Per Henrik Ling - målad av Johan Gustaf Sandberg
 Per Henrik Ling föddes i Ljunga prästgård i Kronobergs län den 15 november 1776 som son till kyrkoherden  Lars Peter Ling och  Hedvig Maria Molin.

Ling gick i Växjö skola och gymnasium, men förvisades från läroverket i slutet av 1792, vid sexton års ålder, därför att han deltagit i ett "uppträdande" mot en lärare. Året därpå blev han dock student i Lund, men lämnade universitetet redan 1794. Han var därefter antagligen privatlärare i närheten av Stockholm till år 1796 då han fick anställning som extra ordinarie tjänsteman i Stockholms revisionskontor. På hösten 1797 skrevs han in vid Uppsala universitet där han i juni 1799 fick akademiskt intyg. Månaden därefter var han i Köpenhamn där han studerade språk och tysk och dansk litteratur. Han skrev också in sig vid Köpenhamns universitet för att kunna delta i striden mot engelsmännen 1801. Han gav språkundervisning i Köpenhamn, där han levde ganska enkelt och fattigt. Han deltog flitigt i övningarna vid en fäktsal. Han gick även till den danska gymnasten Franz Nachtegall (1777-1847) där han lärde sig gymnastikens metodik och pedagogik.

På hösten 1804 lämnade han Köpenhamn och reste hem till Sverige och Lund - där han blev erbjuden fäktmästartjänsten. Året därpå utnämndes han till fäktmästare vid universitetet. I Lund ägnade han sig dels åt diktning, dels åt studier av anatomi och han grundade där sitt självständiga gymnastiska system. Han delade in gymnastiken i fyra delar:
1) pedagogisk gymnastik
2) vapenföring (militärgymnastik)
3) sjukgymnastik
4) estetisk gymnastik

Trettiotre år gammal (1809) gifte han sig med Sofia Rosenqvist, och året därpå vann han också skaldisk ryktbarhet genom dikten Kärleken. 1818 gifte han sig med Katarina Charlotta Nettelbladt. Ling dog i Stockholm den 3 maj 1839, 62 år gammal. Porträttet av honom är utfört av Johan Gustaf Sandberg.
Källor
Gillar du historiesajten? Skänk då gärna ett bidrag så den kan utvecklas och leva vidare


Personen inlagd 2004-11-06 | Uppdaterad 2005-04-02