Henrik Magnus von BuddenbrockLevde: 1685 - 1743  (avrättad, 58 år)
Titel:    Generallöjtnant

Henrik Magnus von Buddenbrock - målad av Johan Starbus
 Henrik Magnus von Buddenbrock föddes 1685 i Livland, som då tillhörde Sverige, som son till  Henrik Gotthard von Buddenbrock och  Charlotta Cronman.

Buddenbrock gick in i krigshären redan som ung och var en av dem som efter slaget vid Poltava gick med Karl XII över Dnepr in i Turkiet. 1711 blev han kapten i livgardet, 1714 grenadiermajor, 1717 överste för Västerbottens regemente, 1730 generalmajor och året därpå friherre. Femtiotre år gammal (1738) blev han chef för Värmlands och Nerikes regemente, och två år senare generallöjtnant.

Politiskt var han med i hattarnas parti och var en av dem som ivrade för ett fredsbrott med Ryssland, och för sin nit fick han överbefälet över de i Finland sammandragna trupperna. När kriget väl brutit ut blev en här under Wrangel slagen vid Villmanstrand den 23 augusti 1741 - mycket därför att de inte lydde Buddenbrocks uppmaning till försiktighet. Lewenhaupts ankomst till krigsplatsen förbättrade inte heller situationen. Svenskarna var instängda av ryssarna och sjukdomar härjade så de var tvungna att kapitulera i Helsingfors. I Sverige väckte kriget förbittring mot hattarna, som i sin tur välte över skulden på befälhavarna, vilket gjorde att bland annat Buddenbrock och Lewenhaupt blev dömda till döden.
Utslaget på dödsdomen löd:
att han icke hållit sina trupper tillsammans, utan låtit dem delvis angripas och nedgöras, att han icke satt Villmanstrand i försvarstillstånd, att han lämnat Wrangel utan hjälp och sålunda varit vållande till nederlaget vid Villmanstrand, osv.

Domarna bestämde att det skulle bli halshuggning, vilket själva sättet, ansågs som förolämpande. De med "högre rang" brukade få bli skjutna, vilket ansågs som "humanare". Dagen före avrättningen framförde Buddenbrocks son till ständerna sin fars önskan som löd: "att förskonas från bödeln och bödelsyxan och att i stället, som en gammal krigare, få falla för andra krigares kulor". Adeln och borgareståndet gav sitt bifall men präste- och bondeståndet vägrade och domen måste således bli halshuggning. Vid sandbacken vid Norrtull i Stockholm - i åsynen av en stor skara människor - halshöggs Buddenbrock den 16 juli 1743, 58 år gammal.
Porträttet av Buddenbrock är utfört av Johan Starbus (1679-1724).
Källor
Gillar du historiesajten? Skänk då gärna ett bidrag så den kan utvecklas och leva vidare


Personen inlagd 2004-11-13 | Uppdaterad 2005-08-08