Erik Axel KarlfeldtLevde: 1864 - 1931  (66 år)
Titel:    Diktare, skald och Nobelpristagare i litteratur 1931 (postumt)

Erik Axel Karlfeldt
 Erik Axel Eriksson (senare Karlfeldt) föddes den 20 juli 1864 i Dalarna som son till lantbrukaren Erik Eriksson och Anna Jansson.

Han tog studenten i Uppsala 1885, efter att där ha studerat nordiska språk, svensk litteratur och engelska. Fr.o.m. 1888 kallade han sig för Karlfeldt. Han tjänstgjorde under de följande åren som lärare vid Djursholms samskola 1893-95 och vid Värmlands folkhögskola 1895-96, varpå han återvände till universitetet och 1898 blev filosofidoktor.

Trettioett år gammal (1895) framträdde han som skald med Vildmarks- och kärleksvisor, och redan denna första diktsamling avslöjade, att Sverige fått en diktare av stor klass. Hans följande diktsamlingar hette Fridolins visor 1898, Fridolins lustgård och Dalmålningar på rim 1901 (sammanförda under titeln Fridolins poesi) Han har i dem gett uttryck åt dalkarlslynnet i titelfiguren Fridolin, vilken i hans diktning framstår lika levande som Fredman i Bellmans dikter.

Av hans verk kan följande nämnas:
* Vildmarks- och kärleksvisor, 1895
* Fridolins visor, 1898
* Fridolins lustgård, 1901
* Flora och Pomona, 1906
* Skalden Lucidor, 1912
* Flora och Bellona, 1918
* Brunbäcksminnet, 1921
* Om Anders Zorn, 1921 (minnestal)
* C.F. Dahlgren, 1923
* Hösthorn, 1927
* Psaltaren och lyra, 1929
* Johan Olof Wallin, 1929 (minnestal)
* Vallfärd, 1930
* Samlade verk, 1931
* Tankar och tal, 1932
* Till Gustaf Frödings minne, (minnestal).

Han jobbade också vid kungliga biblioteket men lämnade den tjänsten år 1903 när han blev bibliotekarie vid lantbruksakademien. 1904 blev han ledamot av Svenska akademien, och 1905 anställdes han vid Svenska akademiens Nobelinstitut, som sakkunnig i fråga om engelsk litteratur. 1912 blev han Svenska akademiens sekreterare.

Han gifte sig år 1916 med Gerda Holmberg och de fick med tiden fyra barn. Året efter bröllopet blev han hedersdoktor i Uppsala. Han dog den 8 april 1931, 66 år gammal. Han fick, postumt, den 10 december samma år Nobelpriset i litteratur.
Källor
Gillar du historiesajten? Skänk då gärna ett bidrag så den kan utvecklas och leva vidare


Personen inlagd 2005-01-20 | Uppdaterad 2005-01-20