Oscar II  Bernadotte

Titel:
Svensk kung 1872-1907 (35 år)
Norsk kung 1872-1905 (33 år)
Valspråk: 1872-1905 Brödrafolkens väl, 1905-1907 Sveriges väl
Levde:
1829 - 1907 (78 år)
Oscar II

Historia:

Oscar II Bernadotte föddes den 21 januari 1829 på Stockholms slott som tredje son till Oscar I (29) och Josefina av Leuchtenberg (21). När Oscar döptes fick han titeln hertig av Östergötland.

I juli månad 1845 tog han sjöofficersexamen och blev samma månad sekundlöjtnant vid flottan.
Eftersom Oscar var tredje son till kungaparet, var det ingen som trodde att han med tiden kanske skulle bli kung, men när han var 22 (1852), dog hans äldre bror, "sångarprinsen" Frans Gustaf (25). Detta innebar att Oscar blev nummer två till tronen, efter sin äldre bror Karl XV.
År 1856 blev han konteramiral, och samma år gjorde han en utlandsresa, bland annat till hovet i Nassau i Tyskland, där han friade, och fick – Ja, av prinsessan Sofia av Nassau. Bröllopet stod sedan i Biebrich den 6 juni 1857. Det fick med tiden barnen:
1) Gustav (V) Bernadotte 1858-1950
2) Oskar Bernadotte 1859-1953
3) Karl Bernadotte 1861-1951
4) Eugen Bernadotte 1865-1947

Oscar visade sig vara en duktig skald och även en duglig historieförfattare. 1857 vann han Svenska akademins andrapris för sin dikt Ur svenska flottans minnen. Hans "samlade skrifter" (1885-1902) omfattade hela sju band.

När hans bror Karl XV dog 1872, blev Oscar kung i Sverige. Han kröntes i Stockholms storkyrka tillsammans med sin hustru Sofia, den 12 maj 1873 till Sveriges kung och drottning, och den 18 juli samma år i Trondheim till kung och drottning i Norge. Han var den sista som lät kröna sig i bägge länderna. Det sägs att han var en briljant talare och det kom väl till pass vid alla de järnvägsinvigningarna som han talade vid.
När unionen mellan Sverige och Norge upplöstes 1905 fick han avsäga sig regentskapet över Norge. Norrmännen kom med förslaget att välja hans son, Carl, till Norges kung, men det ville inte Oscar. Den som tog över regentskapet i Norge blev istället Haakon VII (33) som var kung där fram till sin död 1957.

Som person var Oscar svag för smicker och fjäsk, och han levde under den starka övertygelsen att kungen är Guds utsända att styra riket, och detta tyckte han innebar att "kungen skall visas den respekt han förtjänar". Oscar II dog efter en tids sjukdom den 8 december 1907, 78 år och 10 månader gammal. Han hade då varit kung i 35 år i Sverige och 33 år i Norge. Nästa att bli kung var hans son Gustav V.

Händelser under Oscar II :s livstid
1834  Det första mekaniska bomullsväveriet etableras i Rydboholm i Västergötland.
1834  Koleran kommer till Göteborg och sprids hastigt över landet. 12 500 dör.
1841  Spö- och risstraff som förvandlingsstraff för böter avskaffas.
1842  Riksdagen inför obligatorisk skolgång. Varje församling måste ha en folkskola.
1844  Karl XIV Johan dör. Oscar I blir ny kung.
1844  Säkerhetständstickan uppfinns av Pasch.
1845  Förbudet mot äktenskap mellan kusiner upphävs.
1846  Skråväsendet avskaffas. Det blir lättare att bedriva handel.
1846  Sveriges första gasverk, avsett för gatubelysning, byggs i Göteborg.
1853  Den första svenska telegraflinjen, Stockholm-Uppsala, öppnas för allmän trafik.
1855  Offentliga spö- och risstraff avskaffas.
1856  öppnas Sveriges första järnväg, mellan Örebro-Ervalla-Nora.
1859  Kung Oscar I dör. Sonen Karl XV blir ny kung.
1865  Svenska röda korset bildas.
1867  Alexander Graham Bell uppfinner telefonen.
1872  Karl XV dör och efterträds av sin bror Oscar II.
1873  Valutaunion bildas mellan Sverige och Danmark, "riksdalern" ersätts av "kronan".
1877  Telefonen börjar införas i Sverige.
1878  Metersystemet införs. Äldre mått som fot och aln tas ur bruk.
1889  kom första rikstelefonkatalogen ut. Den innehöll 320 abonnenter.
1890  avrättades Anna Månsdotter, som blev den sista kvinnan som avrättades i Sverige.
1901  Allmän värnplikt införs och ersätter det gamla indelningsverket.
1905  Unionen mellan Sverige och Norge upplöses.

Källor
* Sveriges regenter - Lars O. Lagerqvist
* Kungliga släktband - Ulf Sundberg

Inlagd 2004-11-10 | Uppdaterad 2017-10-25