Fredric Henric af Chapman

Titel:
Skeppsbyggare, viceamiral
Adel/ätt:
Adliga ätten nr 2088 - af Chapman. Adlad 1772, introducerad 1776. Utdöd 1808
Levde:
1721 - 1808 (87 år)
Fredric Henric af Chapman - målad av Lorens Pasch d.y.

Historia:

Fredrik Henrik af Chapman föddes 9 september 1721 i Göteborg som son till engelsmannen och majoren Thomas Chapman och Susanna Colson.

Som 15-åring for han till Stockholm och lärde sig där skeppsbyggeri, vilket han sedan fullbordade genom utländska resor, bland annat till England 1741. Där väckte hans många besök på varvet misstankar och han häktades, men släpptes snart och blev istället erbjuden en tjänst, vilket han avböjde. Han arbetade istället i över två år som timmerman i Londo.

Tjugotre år gammal (1744) återvände han till Göteborg där han, tillsamman med en annan, startade ett skeppsvarv. Mellan åren 1752-1756 studerade han åter utomlands, och 1757 utnämndes han till underskeppsbyggmästare vid örlogsflottan.
Fältmarskalken Augustin Ehrensvärd anställde honom för att bygga en lämplig skärgårdsflotta, vilket han gjorde efter egna ideér och han byggde ett par skepp för Finlands kustförsvar.

Han kommenderades sedan till skeppsbyggmästare till den finska eskadern och flyttade därför 1760 till Sveaborg.

År 1764 blev han så överskeppsbyggmästare och flyttade därför till Stockholm.
1768 byggde han den första kanonslupen (kombinerad rodd- och segelfartyg) och sedan kanonjollar och däckade kanonslupar. Gustav III:s regering utsåg honom till ledamot i kommittén för förslag till den nya örlogsflottan, och hans plan antogs och 1776 provseglade han det andra av de fyra linjeskepp, som skulle byggas i Karlskrona. Han blev efter detta överste vid amiralitetet och ledamot av amiralitetskollegiumet samt erhöll 1781 överbefälet över skeppsbyggnadsdetaljen vid varvet i Karlskrona och 1782 även över tacklings- och artilleridetaljerna.

1783 blev han konteramiral och varvsamiral och 1791 viceamiral, från vilket post han tog avsked 1793. Mellan åren 1781-1790 byggdes elva linjeskepp, lika många fregatter och en mängd mindre fartyg. Han var även ledamot av Vetenskapsakademien.

Han gifte sig aldrig och han dog 19 augusti 1808, tjugoen dagar före sin 87-årsdag. Porträttet av Chapman är målat av Lorens Pasch d.y. (1733-1805)

Källor
Inlagd 2004-10-17 | Uppdaterad 2017-10-25