Karolina Widerström

Titel:
Sveriges första kvinnliga legitimerade läkare (1888)
Levde:
1856 - 1949 (93 år)
Karolina Widerström

Historia:

Karolina (Lina) Olivia Widerström föddes den 10 december 1856 i Hälsingborg som enda barn till gymnastikläraren och veterinären Otto Fredrik Widerström och Olivia Erika Dillén.

1873 flyttade hela familjen till Stockholm och Karolinas far ville att hon, som enda barn, skulle välja samma yrke som han, gymnastiklärare. Hon gick därför på Gymnastiska Centralinstitutet åren 1873-1875. Vintern 1875-1876 arbetade hon som assistent till professor Lars Gabriel Branting som uppmanade henne att studera medicin och bli läkare. Hon bytte inriktning och 23 år gammal (1879) tog hon studenten på Wallinska skolan i Stockholm – läste medicin först i Uppsala och sedan på Karolinska institutet och blev 1888 vårt lands första kvinnliga legitimerade läkare.

Karolina inriktade sin läkarbana på gynekologin. 1889 skrev hon en uppsats om De qvinnliga könsorganen, deras funktioner och deras vanligaste sjukdomar. Vid den här tidpunkten i vår historia var det vågat och djärvt att ha bilder på könsorgan – men det hade hon.
Eftersom det inte fanns någon möjlighet för en kvinnlig läkare att få tjänst på sjukhus startade hon 1889 en egen praktik på Fleminggatan i Klarakvarteret som blev en enorm succé – väntrummet var alltid fullt med kvinnor och de som inte fick plats i väntrummet väntade ute i trappan. Med henne kände kvinnorna att de kunde prata mer förtroligt än med en manlig läkare.

Karolina Widerström På uppmaning av några lärarinnor införde hon sexualundervisning och 1897 började hon även föreläsa för vuxna kvinnor. Biljetterna till föreläsningen såldes privat eftersom man inte kunde annonsera om sådant här i tidningarna. Undervisningen utvidgades snart även till skolor och seminarier.
1899 kom hon ut med en liten skrift som hon kallade för "Kvinnohygien 1. De kvinnliga underlifsorganen, deras förrättningar och vård". Den trycktes i sju upplagor med sammanlagt 21 000 exemplar och blev mycket populär. 1905 kom del två ut som kallades för "De veneriska sjukdomarna och deras bekämpande". Även om den bara kom ut i en upplaga anser en del att det var hennes främsta skrift. I den framhåller hon kvinnans svältlön som en orsak till prostitution, dessutom krävde hon stöd för den ogifta modern, att barnafadern skulle åläggas att betala underhåll, lägre skatter för gifta familjeförsörjare, moderskapsförsäkring och arvsrätt för utomäktenskapliga barn. Karolina var med andra ord långt före sin tid och kämpade hela livet för kvinnornas sak i samhället.

År 1918 bildade hon Kvinnliga läkares kommitté (idag Kvinnliga Läkares Förening, KLF)

Skrifter skrivna av Karolina:
* De qvinnliga könsorganen, deras funktioner och deras vanligaste sjukdomar (1889)
* Den kvinnliga klädedräkten betraktad ur hälsans synpunkt (1893)
* Kvinnohygien, populärt framställd. De kvinnliga underlifsorganen, deras förrättningar och vård (1899)
* De veneriska sjukdomarna och deras bekämpande (1905)

Karolina dog 1949, 93 år gammal.

Källor
* Berömda svenskar - Gardar Sahlberg
* Berömda svenskar - nationalencyklopedin
* Här vilar berömda svenskar - Göran Åstrand
Inlagd 2006-12-19 | Uppdaterad 2017-10-10