Beda Hallberg

Titel:
Uppfann majblomman
Levde:
1869 - 1945 (76 år)
Beda Hallberg

Historia:

Beda Sofia Andersson (gift Hallberg) föddes den 11 februari 1869 på gården Presse i Onsala, Halland, som dotter till sjökaptenen Johan Anders Andersson och Josefina Amalia Möller.
Bedas far for till Amerika när hon var ett år gammal – och han kom aldrig tillbaka. Fastän hennes mor var ensam med försörjningen försökte hon hjälpa grannar som hade det svårt och sämre ställt, och det var Beda som fick förmedla hjälpen.

I december 1888 gifte hon sig, 19 år gammal, med Johan Edvard Hallberg (35) och de bosatte sig i Göteborg. Där blev hon snart engagerad i olika hjälpverksamheter, bland annat inom domkyrkoförsamlingen där hon gjorde hembesök. Sjukdomen tuberkulos härjade och drabbade hårdast i åldrarna 20-40 år, och Beda insåg att något måste göras för att försöka bekämpa sjukdomen med förebyggande vård redan bland barn och ungdom. De pengar man fick in genom olika basarer räckte inte till. För att försöka få ihop pengar kom Beda på att man kunde sälja en liten konstgjord blomma, som skulle vara så billig att alla kunde köpa den, endast 10 öre skulle den kosta. Den första majblomman såldes i Göteborg den 1 maj 1907 och den blev genast en stor framgång. Den första majblomman, "blå blomman" var förstås blå, och det blev från år 1927 en tradition att vart femte år ha en blå majblomma. Majblomman fira 100 år i år (2007) och i år är det även en blå blomma som kommer att säljas.
majblommor Genom försäljning av majblomman fick man fram medel till att förebygga, lindra och bekämpa sjukdomar hos barn. Under lång tid inriktades insatserna på att ge fattiga barn en möjlighet att få komma till sommarkolonier för att där öka deras motståndskraft mot tuberkulos. Själv hade Beda åren 1924-1942 ett eget feriehem för medelklassflickor i Hällingsjö, Västergötland.

Beda blev snart mycket känd, även internationellt. Hennes ganska enkla idé att med en liten blomma kvittera en gåva spred sig snabbt över stora delar av världen. Majblommor säljs även i Norge, Finland och Estland och 1922 kom majblomman till svensk-amerikanerna som sålde majblommor för att samla pengar till en svensk sanatoriepaviljong i Denver, Amerika. 1931 var Beda i Denver där hon invigde paviljongen som hade 40 vårdplatser.

Tuberkulosen är nu för tiden inte någon folksjukdom men majblomman säljs fortfarande och nu går pengarna till barn med sjukdomar och skador, både fysiska och psykiska.

Beda fick ta emot många bevis på uppskattning, bland annat fick hon 1938 en hederspension av riksdagen, vilket bara en svensk kvinna före henne tilldelats. Hon dog den 9 maj 1945 i Stockholm, 76 år gammal.
Sex år efter hennes död (1951) avtäcktes, efter en landsomfattande insamling, en minnessten över Beda på Presse gård, och 59 år efter hennes död (2004) framröstades Beda till "tidernas hallänning".

Källor
* Svenskt biografiskt lekixon (SBL) band 18 (cd-skiva)

Populär historia del 3/2007
Inlagd 2007-03-29 | Uppdaterad 2017-10-10