Wilhelm Mauritz KlingsporLevde: 1744 - 1814  (69 år)
Titel:    Överbefälhavare, greve, fältmarskalk 1808, överståthållare.

Wilhelm Mauritz Klingspor
 Wilhelm Mauritz Klingspor  föddes den 7 december 1744 på Fluxerum i Kalmar län som son till friherre Kristian Fredrik Klingspor och Anna Margareta Pauli.

Klingspor började tidigt sin militära bana, redan vid tolv års ålder skrevs han som lieutenant vid regementet Royal Pologne i Frankrike där han skaffade sig krigserfarenhet och avancerade snabbt. Tack vare sin begåvning och sitt vinnande sätt gjorde han karriär även som hovman och vann snart den kungliga familjens gunst.

Väl tillbaka i Sverige blev han snabbt befordrad så att han redan 1779 var överste och chef för Västerbottens regemente.
Kort före kriget 1788-1790 utnämndes han till generaladjutant hos Gustav III och ledde energiskt utrustandet av armén. I augusti 1788 blev han även formellt generalintendent vid armén i Finland. Han deltog ej i Anjalaförbundet utan förblev lojal mot kungen i motsats till sin yngre bror, Otto Reinhold Klingspor.

Klingspor visade stor skicklighet vid ordnandet av arméns försörjning. Efter general Kaulbars reträtt från Kaipiais i juli 1789 räddade han genom energiska åtgärder arméns förråd vid Anjala från att falla i fiendens händer. Efter freden 1790 utnämndes han till general en chef i Finland, blev 1792 tjänstgörande generaladjutant i Stockholm och var ledamot av rikets ärenders allmänna beredning 1792-1793.

1799 upphöjdes han i grevligt stånd och året därpå till " en av rikets herrar". 1802 utnämndes han till general.
När kriget mot Ryssland bröt ut i början av 1808 lade Gustav IV Adolf ledningen av Finlands försvar i hans händer - vilket emellertid inte gick så bra eftersom Sverige förlorade Finland, vilket ledde till att han fick avsked i september 1808. Inte desto mindre blev han i januari 1809 utnämnd till generalbefälhavare över Norra armén och generalguvernör över Västerbottens, Västernorrlands och Gävleborgs län. Han blev även överståthållare i Stockholm.

Efter Axel von Fersens mord i juli 1810 avskedades Klingspor av Karl XIII från alla sina ämbeten, och levde sedan i fullkomlig onåd till sin död den 15 maj 1814, 69 år gammal.
I Johan Ludvig Runebergs stora epos Fänrik Ståls sägner handlar dikten Fältmarskalken om honom.

1771 gifte han sig med Anna Charlotta af Petersens, och 1794 med Hedvig Ulrika von Willebrand.
Svenskt Biografiskt Lexikon (SBL), cd-skiva, band 21
Gillar du historiesajten? Skänk då gärna ett bidrag så den kan utvecklas och leva vidare


Personen inlagd 2004-11-02 | Uppdaterad 2008-01-04