Esaias TegnérLevde: 1782 - 1846  (63 år)
Titel:    Biskop i Växjö och skald

Esaias Tegnér - målad av Johan Gustaf Sandberg
 Esaias Tegnér föddes den 13 november 1782 i Kyrkerud i Värmland som son till prästen 
Esaias Tegnér och Sara Maria Seidelius.

När han var nio dog hans far och utan pengar kunde han inte studera, vilket gjorde att han fick ta anställning som biträde vid assessor Branting, på ett kronofogdekontor.
Branting märkte snart hans kunskaper och lust att läsa och övertalade då en vän, kapten Löwenhielm, att ta honom till sig och komma under hans handledning.
Han började då att studera och på hösten 1799 skrevs han in som student på Lunds universitet, och redan 1801 avlade han fil. kandidatexamen. Några månader efter förlovade han sig med Anna Maria Gustava Myhrman, och de gifte sig år 1806.

Hösten 1802 utgav han två latinska avhandlingar, och 1803 blev han docent i estetik, och två år efter detta till adjunkt i estetik och senare samma år till vice bibliotekarie.

Han var en av Sveriges ryktbaraste skalder och den som inom världslitteraturen företrädesvis representerar svensk diktning, han var också den mest omtyckte av tidens sångare och detta inte minst för att han förenade så mycket av de gamla traditionerna med den nya smakriktningen. 1810 fick han professors namn, heder och värdighet.

År 1812 utnämndes han till professor i grekiska språket i Lund, och denna tjänst var han tolv lyckliga år, aktad som universitetslärare, beundrad som skald och älskad som enskild person. Under denna tid diktade han mycket. Lyckligt levde han här i sitt boningshus vid hörnet av Gråbrödragatan och Klostergatan och bland sina vänner i "Härbärget". I sitt rymliga arbetsrum (som nu vårdas som ett Tegnérmuseum) skapade han smågnolande och gående fram och tillbaka sin Axel, Fritiofs saga, Nattvardsbarn, Sång till solen, Karl XII, Flyttfåglarna m.fl.

Han läste också teologi och blev senare prästvigd. Han var teologidoktor vid Karl XIV:s kröning 1818 och blev samma år en av de arton i Svenska akademien.
1824 blev han biskop i Växjö, men flyttade inte in i biskopsbostaden förrän 1827. I oktober 1846 fick han ett slaganfall, och efter detta låg han mest i ett dvalliknande tillstånd, tills han dog den 2 november samma år, tio dagar före sin 64-årsdag. Porträttet av Tegnér är utfört av Johan Gustaf Sandberg.
Källor
Gillar du historiesajten? Skänk då gärna ett bidrag så den kan utvecklas och leva vidare


Personen inlagd 2004-11-06 | Uppdaterad 2005-04-02