Jonas AlströmerLevde: 1685 - 1761  (76 år)
Titel:    Affärsman, friherre

Jonas Alströmer - målad av Johan Henrik Scheffel
 Jonas Alström (senare Alströmer) föddes den 7 januari 1685 i Alingsås som son till borgaren Tore Carlsson och Annika (Anna) Gislesdotter.

Hans föräldrar var fattiga och den enda utbildning han fick var att i hemmet lära sig läsa, skriva och räkna. Han tog först tjänst i en handel i Eksjö, sedan som renskrivare i Vänersborg och till sist kom han till Stockholm. År 1707 flyttade en vän till honom till London för att öppna en handel. Han följde med honom och blev bokhållare på hans kontor. När hans vän efter tre år måste avträda handeln till borgenärer, tog Alström över kontoret och lyckades efter en kort tid göra sig en liten förmögenhet.

Mellan åren 1715-1717 var han i Sverige, men återvände sedan till England, där han sedan var i sjutton år. Han reste genom Frankrike och Holland med flera länder och köpte upp maskiner och redskap och övertalade även folk att flytta till Sverige. På sina resor träffade han en landsman som hette Niclas Sahlgren som blev hans bästa vän genom resten av livet.

Alströmer kom tillbaka till Sverige i oktober 1723, och bestämde då att anlägga en fabrik i Alingsås. Invånarantalet i Alingsås ökade därefter snabbt från 300 till 1800. Han startade även spinnerier, yllevävstolar, bomullsväverier, vaddmakerier, flanell- och strumpfabriker, silkesfärgerier samt det första sockerraffinaderiet och engelska garveriet i riket. Regeringen, ständerna och enskilda personer stödde anläggningarna som efter 30 år hade hela 14.000 personer som var sysselsatta där. Värdet av de exporterade varorna uppgick till 50 tunnor guld, varav 2/3 beräknades som nationalvinst.

Man hämtade får ifrån England, Spanien och Marocko, för att få tillräckligt med ull, och från Asien togs angoragetter. På fälten vid Alingsås odlades även tobak och potatis. Många tror att Alströmer var den som importerade potatisen till Sverige - vilket inte var fallet. Alströmer har länge ansetts vara den förste att odla potatis i Sverige, vilket skulle ha skett i Alingsås 1724. Detta anses nuförtiden vara felaktigt eftersom man vet att Olof Rudbeck d.ä. odlade potatis i akademiträdgården vid Uppsala universitet redan 1658. Kanske var det dock så att Alströmer var den förste som verkade för att potatisen odlades i stor skala och användes till människoföda.

Vid 46 års ålder (1731) gifte han sig med 22-åriga Margareta Clason (1709-1738) som dog endast 29 år gammal och efter sju års äktenskap.
Tre år senare (1741) och 56 år gammal, gifte han sig med 25-åriga Hedvig Elisabet Paulin (1716-1806). Med sina bägge fruar fick han sammanlagt fyra söner, Patrik (1733-1804), August (1735-1773), Claes (1736-1794) och Johan (1742-1786). Två av dessa gifte sig med hans bästa vän Niclas Sahlgrens döttrar, bland annat Claes Alströmer som kom att bli en av Linnés lärjungar.

Femtiofyra år gammal (1739) var han med om att grunda Vetenskapsakademien tillsammans med bland annat Linné, Celsius, Polhem och Höpken, och samma år utnämndes han till kommerseråd. 1748 blev han en av de första riddarna av Nordstjärneorden och 1751 blev han adelsman med namnet Alströmer. Han dog den 2 juni 1761, 76 år gammal. Till hans ära har två skådepenningar präglats. Porträttet av Alströmer är utfört av Johan Henrik Scheffel (1690-1781).
SBL - Svenskt biografiskt lexikon band 1  (cd-skiva)
http://www.linnaeus.uu.se/online/liv/4_2.html


Gillar du historiesajten? Skänk då gärna ett bidrag så den kan utvecklas och leva vidare


Personen inlagd 2004-11-12 | Uppdaterad 2007-03-04