Göran Magnus SprengtportenLevde: 1740 - 1819  (78 år)
Titel:    Rysk general, konspiratör - en av Anjalamännen

Göran Magnus Sprengtporten - målad av Carl Fredrich Brander
 Göran (Georg) Magnus Sprengtporten föddes den 16 december 1740 som son till Magnus Vilhelm Sprengtporten och Elisa Katarina Ulfsparre. Han var halvbror till  Jacob Magnus Sprengtporten.

Namnet Sprengtporten sägs de ha fått av sin farfar som hette Wolmar Rolandt som var en tysk-baltisk adelsman. Han hade under stormaktstiden kommit i svensk krigstjänst, och vid en svensk stormning på egen hand lyckats spränga en stadsport och för detta blev han adlad Sprengtporten.

Efter avslutade studier började han 1752 kadettskolan i Stockholm. 1756 blev han konduktör vid fortifikationen och året därpå tjänstgjorde han under Augustin Ehrensvärd i Pommerska kriget 1757 - 1762 (en del av "sjuårskriget) där han visade stor duglighet och utnämndes därför 1760 till stabsadjutant och följande år till kapten i armén samt kapten vid Sprengtportenska regementet, där han 1770 befordrades till sekundmajor.

Han var en ivrig hattmedlem. Vid riksdagen 1771-1772 kämpade han för adelns privilegier, och stöttade sin bror Jacob Magnus i statskuppens genomförande. Belöningen för detta blev att han 1772 blev befordrad till överstelöjtnant och 1775 chef för Savolaks infanteriregemente, Savolaks fältjägare samt Kymenegårds och Rautalambi bataljoner. Emellertid blev han ovän med sin bror, eftersom han ansåg att han skulle tillägnas en större ära för statskuppen, än vad som blev gjort.

Senare blev han också fiende till Gustav III, och började arbeta för Finlands frigörelse från Sverige. Han stred mot Sverige i den ryska armén i kriget som pågick 1788-1790. Han avancerade till rysk general och även ambassadör i Paris. Han var även rysk generalguvernör i Finland 1808-1809. De sista åren tillbringade Sprengtporten dels vid sitt gods Hietala i närheten av Viborg, dels i St. Petersburg. År 1812 skrev Sprengtporten ett utlåtande om en egen finsk militär.

Han var gift tre gånger, första gången 1764 med Anna Elisabet Glansenstierna, 1789 med holländska grevinnan d´Aumale och tredje gången med ryska grevinnan Warwara Nicolajewna Samytsky. Sprengtporten dog i Petersburg den 1 oktober 1819, 78 år gammal, och begravdes vid en protestantisk kyrkogård utanför S:t Petersburg. Porträttet av honom är målat av Carl Fredrich Brander (1705-1779).
Källor
Gillar du historiesajten? Skänk då gärna ett bidrag så den kan utvecklas och leva vidare


Personen inlagd 2004-10-27 | Uppdaterad 2005-08-02