Haakon VII av Norge

Titel:
Dansk prins
Norsk kung 1905-1957 (52 år)
Valspråk: Allt för Norge
Levde:
1872 - 1957 (85 år)
Haakon VII

Historia:

Christian Frederik Carl Georg Valdemar Axel av Oldenburg-Glücksburg (från 1905 Haakon VII) föddes den 3 augusti 1872 på Charlottenlund slott på Själland i Danmark, som son till den danska kronprinsen Fredrik VIII (29) och Louise Bernadotte (19).

Tjugofyra år gammal, den 22 juli 1896, gifte han sig med sin kusin, Maud av Saxe-Coburg-Gotha (27) i Buckingham Palace i London. Hon var engelsk prinsessa och dotter till den dåvarande kronprinsen i Storbritannien, Edward VII och Alexandra av Oldenburg-Glücksburg. Efter nästan sju års barnlöshet, den 2 juli 1903, föddes deras enda barn, en son som fick namnet Olav. Han blev 54 år senare Norges andra kung. Efter unionsupplösningen mellan Sverige och Norge 1905 behövde Norge en "egen" kung.

kröningen av Haakon VII och MaudNorge hade inte varit självständigt på över 500 år, utan varit under andra länders styre sedan 1380-talet. Efter en folkomröstning valdes Carl, som han då hette, till att bli Norges nya regent. Detta skedde den 18 november 1905. Året därpå, den 22 juni 1906, kröntes han tillsammans med Maud i Nidarosdomen i Trondheim.Carl tog sig namnet Haakon VII för att anknyta till de tidigare norska kungarna. Den senaste kungen Norge hade haft hette Haakon VI och dog år 1380.

När första världskriget bröt ut 1914, deltog han i det så kallade Trekungamötet i Malmö den 18-19 december samma år. Deltog gjorde, förutom han själv, den svenska kungen, Gustav V, och den danska kungen Kristian X, som ju för övrigt även var hans egen bror. Tillsammans med sina ministrar diskuterade de krigsläget och beslutade att föra en nordisk neutralitetspolitik. Under andra världskriget och den tyska invasionen av Norge 1940 var kungafamiljen tvungen att gå i exil i Storbritannien, där de sedan vistades i fem år. Haakon dog den 21 september 1957, 85 år gammal. Nästa att ta över den Norska kronan var hans son, Olav V (1903-1991).

Källor

Inlagd 2005-09-04 | Uppdaterad 2017-11-30