Gabriel Daniel Fahrenheit

Titel:
Fysiker och uppfinnare av kvicksilvertermometern
Levde:
1686 - 1736 (50 år)
Bild saknas!

Historia:

Gabriel Daniel Fahrenheit föddes i staden Danzig (nu Gdansk) i Polen den 24 maj 1686 som son till Daniel och Concordia Fahrenheit.

Han studerade kemi i Amsterdam och han blev intresserad av de vetenskapliga meteorologiska instrument som användes.

Han gjorde åtskilliga resor i England, Frankrike och Tyskland och bosattes sig till slut i Holland, där han tillbringade resten av sitt liv. Hans största vetenskapliga insats är att han vara den första som tillverkade termometrar där angivelserna var jämförbara. Vid 23 års ålder (1709) uppfann han sprittermometern, men för att få ett noggrannare och bättre resultat började han experimentera med kvicksilver som gav ett mer exakt resultat - och 1714 uppfann han så kvicksilvertermometern. Som bevis på hans lysande upptäckter blev han 1724, vid 38 års ålder, medlem av the Royal Society, som är en forskningsorganisation i England.

Med sina undersökningar bekräftade han att vattnets temperatur vid kokning är beroende på lufttrycket, och därför konstruerade han en termobarometer - ett instrument som på samma gång är termometer och barometer.

På Fahrenheitskalan är vattnets fryspunkt 32°F och kokpunkten ligger på 212°F. Normal kroppstemperatur mätt i Fahrenheit är cirka 98,6°F. Han iakttog också att vatten kan hållas flytande vid temperaturer under den vanliga frysningstemperaturen (0° C.).
Fahrenheitskalan används framför allt i engelsktalande länder, som USA och England samtidigt som vi i Sverige använder Anders Cesius termometer.
Fahrenheit dog i Holland den 16 september 1736, 50 år gammal.

Källor

Inlagd 2005-04-25 | Uppdaterad 2017-11-15