Fredrik VIII av Danmark

Titel:
Dansk-Isländsk kung 1906-1912 (6 år)
Levde:
1843 - 1912 (68 år)
Fredrik VIII

Historia:

Fredrik VIII (Oldenburg - Glücksburg) föddes den 3 juni 1843 i Köpenhamn som son till Kristian IX (25) och Louise av Hessen-Kassel (26). Fredrik fick sin första undervisning i en offentlig realskola, men fick sedan en privatlärare. Sjutton år gammal utbildade han sig till officer men tillbringade en kort tid (1863) även vid Oxfords universitet.

I kriget 1864 följde han med general Hegermann Lindencrones division i Jylland. Alltifrån faderns tronbestigning i november 1863 hade han som kronprins säte i statsrådet och var flera gånger regent under dennes frånvaro, liksom han ett par gånger var truppernas befälhavare under olika manövrer. Från år 1891 var han inspektör för armén och ordförande i general- kommissionen, och även som president i "Det geografiske selskapet" (från 1876) samt hedersledamot av "Videnskabernes selskab" deltog han flitigt i sällskaps sammankomster. Han var en ivrig frimurare och visade alltid stort intresse för fångvård och andra sociala och humanitära institutioner.

Den 15 juli 1868 förlovade han sig med Karl XV:s dotter, Lovisa Bernadotte, och året därpå, den 28 juli 1869, firades bröllopet i Stockholms slottskapell. De fick med tiden barnen:
1) Kristian X 1870-1947
2) Carl 1872-1957 (senare kung i Norge med namn Haakon VII)
3) Louise 1875-1906
4) Harald 1876-1949
5) Ingeborg 1878-1958 (gift med den svenska prinsen Karl Bernadotte)
6) Thyra 1880-1945 (ogift)
7) Gustaf 1880-1944 (ogift)
8) Dagmar 1890-1961

I januari 1906 dog hans far, Kristian (87), och Fredrik blev då kung vid 63 års ålder. Han behöll de ministrarna som redan fanns i regeringen och följde det parlamentariska styrelsesätt, som hade vidtagits 1901. I september samma år (1906) besökte han Stockholm och i november samma år Berlin, i maj 1907 London och Paris. I juli samma år gjorde han även en resa till Färöarna och Island samt besökte i december Oskar II:s begravning i Stockholm. De sista åren av sitt liv led han av hjärtfel. På en resa i Hamburg fann man honom död den 14 maj 1912. Det sägs att det tog några timmar innan man förstod att det var Danmarks kung man hittat död. Fjorton dagar senare skulle han ha fyllt 69 år. Hans son Kristian tog över tronen efter honom.

Källor

Inlagd 2005-08-27 | Uppdaterad 2017-12-01