August Malmström

Titel:
Svensk konstnär - målade den kända tavlan Grindslanten
Levde:
1829 - 1901 (72 år)
August Malmström

Historia:

Johan August Malmström föddes den 14 oktober 1829 i Nubbekullen i Västra Ny socken i Östergötland som son till snickaren och ornamentsbildhuggaren Anders Gustaf Malmström och Brita Stina Håkansdotter. I sin ungdom hjälpte August sin far med dennes arbete – även i jordbruket.

Först vid tjugoett års ålder fick han möjlighet att åka till Stockholm där han studerade vid konstakademin åren 1849-1856. Sistnämnda år reste han till Düsseldorf och året därpå fick han "kungliga medaljen" och ett resestipendium. 1857 for han till Paris men återvände kommande år till Düsseldorf för att tillsammans med den norska målaren Hans Fredrik Gude (1825-1903) fullborda tavlan "Vikingar på stranden". Därefter fortsatte studierna i Paris under den franske målaren Thomas Couture (1815-1847). Malmström tog starkt intryck av dennes målningssätt. 1859-1860 och även år 1863 var han i Italien.

Grindslanten - målad av MalmströmEfter åtta år utomlands återvände han till Stockholm 1864. Samma år han kom dit blev han ledamot av konstakademin, och tre år senare även professor där. Förutom att måla tavlor med historisk anknytning målade Malmström även bilder ur livet på landsbygden, landskapsbilder, bilder med barn med mera. En av Sveriges "kändaste" tavla är målad av just Malmström - den kända Grindslanten, som hänger i nästan alla äldre hem (se bild).

Malmström tillbringade många somrar i Rotebro där han målade landskapsbilder och använde traktens barn som modeller till sina barntavlor. Han ägnade sig också åt illustrationer, bland annat utförde han teckningar till Esaias Tegnérs "Fritjofs saga", även på de senare danska, tyska och amerikanska upplagorna. För en ny utgåva av dikten utförde han 1888 fjorton stycken oljemålningar. 1880 kom "Sagan om Ragnar Lodbrok och hans söner" av Peter August Gödecke (1840-1890) ut, som Malmström gjorde illustrationerna till, och tre år senare gjorde han även illustrationerna till Fänriks Ståls sägner av Johan Ludvig Runeberg. 1895 illustrerade han även Runebergs Graven i Perrho.
Under åren 1887-1893 var Malmström konstakademins läroverks direktör, och 1894, vid sextiofem års ålder, tog han avsked ifrån sin professur. Från 1869 när Svenska fornminnesföreningen stiftades var han dess ledamot. Malmström dog den 18 oktober 1901, fyra dagar efter sin 72-årsdag. Till Nordiska museet testamenterade han omkring 650 akvareller och teckningar, och dessutom 26 skissböcker.

Verk utförda av Malmström:
Skvallerbytta - målad av Malmström * Kung Heimer och Aslög – 1856
* Kung Sverres tåg till Norge
* Älvalek - 1866
* Grindslanten (se bild)
* Sista paret ut
* Kung Heimer
* Bråvalla slag
* Ungtuppar
* Alplandskap i månsken
* Nunna i dok
* Stadsbild
* Motiv från Halmstad
* Skvallerbyttan (se bild)
* Vill frun köpa?
* Brudparet kommer
med många flera..

Händelser under August:s livstid
1830  Lars Johan Hierta grundar Aftonbladet.
1834  Det första mekaniska bomullsväveriet etableras i Rydboholm i Västergötland.
1834  Koleran kommer till Göteborg och sprids hastigt över landet. 12 500 dör.
1841  Spö- och risstraff som förvandlingsstraff för böter avskaffas.
1842  Riksdagen inför obligatorisk skolgång. Varje församling måste ha en folkskola.
1844  Karl XIV Johan dör. Oscar I blir ny kung.
1844  Gustaf Erik Pasch uppfinner säkerhetständstickan som blir en världsartikel.
1845  Förbudet mot äktenskap mellan kusiner upphävs.
1846  Skråväsendet avskaffas. Det blir lättare att bedriva handel.
1846  Sveriges första gasverk, avsett för gatubelysning, byggs i Göteborg.
1853  Den första svenska telegraflinjen, Stockholm-Uppsala, öppnas för allmän trafik.
1855  Offentliga spö- och risstraff avskaffas.
1856  öppnas Sveriges första järnväg, mellan Örebro-Ervalla-Nora.
1859  Kung Oscar I dör. Sonen Karl XV blir ny kung.
1865  Svenska röda korset bildas.
1867  Alexander Graham Bell uppfinner telefonen.
1872  Karl XV dör och efterträds av sin bror Oscar II.
1873  Valutaunion bildas mellan Sverige och Danmark, "riksdalern" ersätts av "kronan".
1877  Telefonen börjar införas i Sverige.
1878  Metersystemet införs. Äldre mått som fot och aln tas ur bruk.
1889  kom första rikstelefonkatalogen ut. Den innehöll 320 abonnenter.
1890  avrättades Anna Månsdotter, som blev den sista kvinnan som avrättades i Sverige.
1901  Allmän värnplikt införs och ersätter det gamla indelningsverket.

Källor
Inlagd 2005-09-08 | Uppdaterad 2005-09-08