Johann Sebastian Bach

Titel:
Kompositör, organist och musiker, "den tyska tonkonstens fader"
Levde:
1685 - 1750 (65 år)
Johann Sebastian Bach

Historia:

Johann Sebastian Bach föddes den 21 mars 1685 i Eisenach i Tyskland som son till stadsmusikanten Johann Ambrosius Bach och Elisabeth Lämmerhirt.

Han blev föräldralös innan han var tio år gammal, och fick efter det bo vid sin fjorton år äldre bror, Johann Christoph, som var organist i Ohrdruf. Där gick han också i skolan, tills det blev för trångt vid brodern, så han flyttade vid femton års ålder (1700) till Lüneburg, där han antogs vid Michaelisskolan och där han även sjöng i kören. Där lärde han känna den äldre vokalmusiken, och han brukade göra utflykter till Hamburg för att höra orgelspelaren Reinken. Vid arton års ålder (1703) blev han violinist i Weimar, och året därpå organist i Arnstadt. Han besökte Lübeck för att studera Buxtehude och 1707 blev han organist i Mühlhausen och 1708 hovorganist i Weimar. I Weimar lärde han känna den italienska kammarmusiken, och där skrev han också några av sina bästa kantater, och utvecklade sin orgelkonst, både i komposition som i spel.

Vid tjugotvå års ålder (1707) gifte han sig med sin syssling Maria Barbara Bach, och de fick med tiden sju barn, varav fyra blev vuxna. Av dessa blev två, Carl Philipp Emanuel (1714-1788) och Wilhelm Friedmann, kända kompositörer. 1720 dog Maria Barbara och 1721 gifte sig Bach med en sångerska som hette Anna Magdalena Wilcken. De fick med tiden hela tretton barn, varav sex blev vuxna.

År 1717 blev han hovkapellmästare i Köthen, och där skrev han till stor del sina violin-,cello-,flöjt- och orkesterkompositioner. Efter 1723, då han blev kantor vid Thomaskyrkan i Leipzig, skapade han sina större vokalverk.

Han var under stora delar anställd i olika kyrkor, så hans flesta kompositioner är därför just kyrkomusik, så kallade kantater (hymner, lovsånger) och oratorier, kompositioner för sångsolister, kör och orkester. Till hans mest berömda hör Juloratoriet och Matteuspassionen. Bland hans övriga verk kan man nämna de sex Brandenburgkonserterna för orkester och olika soloinstrument. Ett annat verk är de sex sviterna för en ensam cello.

Redan mot slutet av hans eget liv, tedde sig hans musik som allt mer gammaldags och förlegad. Han uppskattades mer som organist än som tonsättare, och efter hans död glömdes hans musik snart bort. När det sena 1700-talets människor talade om Bach menade de hans son, Carl Philipp Emanuel Bach, inte Johann Sebastian Bach. Det var först vid Felix Mendelssohns uppförande av Matteuspassionen i Berlin 1829 som blev inledningen på Bach-renässansen och som gav Bach hans nuvarande plats som en av musikhistoriens riktigt stora.

Förutom ett besök i Potsdam (1747), dit han blivit inbjuden av Fredrik den store, levde han i Leipzig i sträng tillbakadragenhet. Han var gift två gånger och hade 20 barn. Den sista tiden av sitt liv var han blind. Han dog den 28 juli 1750 i Leipzig, 65 år gammal.

Källor

Inlagd 2005-01-29 | Uppdaterad 2017-12-01