Johan Gustaf Sandberg

Titel:
Porträtt- och historiemålare
Levde:
1782 - 1854 (72 år)
Johan Gustaf Sandberg - målad av Georg Leonard Dreyer

Historia:

Johan Gustaf Sandberg föddes den 13 maj 1782 i Stockholm som son till en snickare. Vid fjorton års ålder blev Sandberg antagen som elev vid konstakademins principskola.

Sandberg hade tidigt fått lära sig musik och klavérspel av den tyska abbén Georg Joseph Vogler (1749-1814), och för att försörja sig när han studerade gav han musik- och ritlektioner. Dessutom hjälpte han en "herr Brusell" vid kungliga teaterns dekorationsateljéer. På detta viset stannade han kvar en lång tid i klassen och det verkar som han inte från början var medveten om sin egen begåvning när det gäller måleri. Som opposition mot akademin bildades ett sällskap som kallade sig för "Sällskapet för konststudier" där Sandberg var en av de främsta.

Gustav Vasa talar till dalkarlarna i Mora  - målad av Sandberg Han ställde ut sina verk på akademin, men slöt sig sedan till "Götiska förbundet". Det var på en av samfundets utställningar som han för första gången väckte en någon större uppmärksamhet med sin tavla Valkyrior. 1821, vid trettionio års ålder, kallades han till ledamot av de "fria konsternas akademi" och sju år senare (1828) blev han utnämnd till professor där. Han hade då redan övergett den götiska riktningen, dels för en modernare historisk framställning, och dels för genrer ur den svenska folklivet.
Under flera års sommarvistelser på Säfstaholm målade han folktyper och folkdräkter. Ett av hans största arbeten blev en freskomålning i Uppsala domkyrka. Han fick i uppdrag att i gravkoret måla sju motiv ur Gustav Vasas historia, vilket han höll på med i flera år. Några andra stora arbeten är altartavlorna Jesus bär sitt kors i Skeppsholmskyrkan (1840), och Jesus i Getsemane som han målade för kyrkan i Vasa, Finland. Sandberg var även en mycket duktig porträttmålare, och han målade också av många av sin tids celebriteter. Som exempel kan nämnas Per Daniel Amadeus Atterbom, Baltzar Bogislaus von Platen, Frans Mikael Franzén, Johan Olof Wallin, Per Henrik Ling och Fredrika Bremer. Om du klickar på länkarna till dessa personer så ser du porträtten av dem som är målade av Sandberg. Sandberg, som allmänt var aktad som en karaktärsfast och alltigenom en redbar och solid man dog i Stockholm den 26 juni 1854, 72 år gammal.

Ett urval av Sandbergs verk:
* Gustaf Adolfs räddning vid Stuhm - 1822
* Vingåkersgosse och Vingåkerskulla – 1822
* Katarina Jagellonica visar sin förlovningsring för Göran Persson - 1824
* Gustaf II Adolfs frieri - 1824
* Bondbröllop i Vingåker
* På kyrkbacken i Vingåker – 1825
* Midsommardans - 1825
* Begravning i Vingåker
* Gustaf Vasas avsked från ständerna
* Gustaf Vasa i Sven Elofsons stuga
* Gustav Vasa talar till dalkarlarna i Mora – 1836 (se bild)
Inklusive en massa porträtt på samhällets större ämbetsmän

Händelser under Johan Gustaf:s livstid
1788-1790  Gustav III ryska krig. Fred i Värälä 1790.
1792  Gustav III blir skjuten vid en maskeradbal och dör tretton dagar senare.
1794  Kaffet förbjuds i Sverige.
1796  Engelsmannen Edward Jenner skapar ett vaccin mot smittkoppor.
1801  Tiggeri på städernas gator straffas med spö, ris och spinnhus.
1802  Kaffeförbudet som upprätthållits med hjälp av kaffespioner hävs.
1803-1815 Första Napoleonkriget.
1808-1809  Finska kriget - fred i Fredrikshamn 1809.
1810  Kompositören och pianisten Frédéric Chopin föds i Polen.
1810-1812 Kriget mot Storbritannien.
1811  Skånska bönder gör ett misslyckat uppror mot soldatutskrivningar.
1812-1813  Svenskt deltagande i slutstriderna mot Napoleon. Fred i Paris 1814.
1813-1814  Andra Napoleonkriget. Fred i Kiel 1814.
1818  Karl XIII avlider och Karl XIV Johan blir kung över Sverige och Norge.
1822  358 hus i Norrköping brinner ner, 3 259 personer blir hemlösa.
1823  ca 40 personer drunknar när en färja på väg till Öland kantrar i Kalmarsund.
1830  Lars Johan Hierta grundar Aftonbladet.
1834  Det första mekaniska bomullsväveriet etableras i Rydboholm i Västergötland.
1834  Koleran kommer till Göteborg och sprids hastigt över landet. 12 500 dör.
1841  Spö- och risstraff som förvandlingsstraff för böter avskaffas.
1842  Riksdagen inför obligatorisk skolgång. Varje församling måste ha en folkskola.
1844  Karl XIV Johan dör. Oscar I blir ny kung.
1844  Gustaf Erik Pasch uppfinner säkerhetständstickan som blir en världsartikel.
1845  Förbudet mot äktenskap mellan kusiner upphävs.
1846  Skråväsendet avskaffas. Det blir lättare att bedriva handel.
1846  Sveriges första gasverk, avsett för gatubelysning, byggs i Göteborg.
1853  Den första svenska telegraflinjen, Stockholm-Uppsala, öppnas för allmän trafik.

Källor

Inlagd 2005-09-03 | Uppdaterad 2005-09-03