Historiska personer

Sorterat på förnamn. Ändra sortering genom att klicka på en bokstav. Klicka på namnet för att läsa mer.

 

A B C D E F G H I J K L M N O P R S T U V W


Namn Titel/yrke Levde
Gabriel Daniel - Fahrenheit Fysiker 1686-1736
Galileo - Galilei Astronom 1564-1642
Georg - Adlersparre Landshövding 1760-1835
Georg - Stiernhielm Filosof 1598-1672
Georg Carl von - Döbeln Generallöjtnant 1758-1820
Georg Engelhard - Schröder Porträttmålare 1685-1750
Georg Friedrich - Händel Kompositör 1685-1759
Georg Heinrich von - Görtz Rådgivare 1668-1719
Georg von - Rosen Målare 1843-1923
George av - Oldenburg Drottninggemål 1653-1708
George I av - Hannover Engelsk kung 1660-1727
George II av - Hannover Engelsk kung 1683-1760
George III av - Hannover Engelsk kung 1738-1820
George IV av - Hannover Engelsk kung 1762-1830
George V av - Windsor Engelsk kung 1865-1936
Georges Jacques - Danton Revolutionär 1759-1794
Gilbert Motier de - LaFayette Fransk general 1757-1834
Gottfried Heinrich von - Pappenheim Fältherre 1594-1632
Gracchus - Babeuf Revolutionär 1760-1796
Gunilla Johansdotter - Bielke Svensk drottning 1568-1597
Gustaf - Banér Riksråd 1547-1600
Gustaf - Bonde Riksskattmästare 1620-1667
Gustaf - Cederström Historiemålare 1845-1933
Gustaf - Dalén Uppfinnare 1869-1937
Gustaf - Fröding Skald 1860-1911
Gustaf - Horn Fältmarskalk 1592-1657
Gustaf - Lundberg Porträttmålare 1695-1786
Gustaf Adolf - Hjert Mördare 1844-1876
Gustaf Adolf - Reuterholm Serafimerriddare 1756-1813
Gustaf De - Laval Uppfinnare 1845-1913
Gustaf Fredrik - Gyllenborg Skald 1731-1808
Gustaf Mauritz - Armfelt Överståthållare 1757-1814
Gustaf Otto - Stenbock Riksamiral 1614-1685
Gustaf Philip - Creutz Riksråd 1731-1785
Gustaf Wilhelm - Ladau Konspiratör 1765-1833
Gustav - Bernadotte Prins 1827-1852
Gustav - Karlsson Generallöjtnant 1647-1708
Gustav - Trolle Ärkebiskop 148(8)-1535
Gustav av - Holstein-Gottorp Kronprins 1799-1877
Gustav Gustavsson af - Wasaborg Guvernör 1616-1653
Gustav I Eriksson - Vasa Svensk kung 149(6)-1560
Gustav II Adolf - Vasa Svensk kung 1594-1632
Gustav III av - Holstein-Gottorp Svensk kung 1746-1792
Gustav IV Adolf av - Holstein-Gottorp Svensk kung 1778-1837
Gustav V - Bernadotte Svensk kung 1858-1950
Gustav VI Adolf - Bernadotte Svensk kung 1882-1973
Guy - Fawkes Revolutionär 1570-1606
Göran Magnus - Sprengtporten General 1740-1819