Freden i Warszawa 1705Fred efter: Stora nordiska kriget (1700 - 1721)
Svensk regent: Karl XII (23 år)
Utländsk regent: Stanislaw I Leszczynski (28 år) (Polen)
Fredsavtal slöts: 18 november 1705

Fakta
Lördagen den 18 november 1705 slöts freden i Warszawa mellan Sverige och Polen och dess regent Stanislaw I Leszczynski.

Fredsvillkor
* Freden i Oliva 1660 skall bekräftas
* Polen skall hjälpa Sverige i kampen mot Ryssland
* Varken Sverige eller Polen skall ingå något förbund som kan skada den andra
* De polska protestanterna skall få utökade rättigheter
* Svenska trupper skall stanna kvar i Polen för att säkerställa Leszczynskis trygghet på tronen
* Polen skall förbjuda utskeppning av ryska varor genom sina hamnar
* Polen får ej öppna nya hamnar som konkurrerar med till exempel Riga
* Den polska handeln över Riga skall utökas

Inlagd 2008-06-18 | Uppdaterad 2017-11-25
Källor
Böcker:
Svenska freder och stillestånd 1249-1814 - Ulf Sundberg
Svenska krig 1521-1814 - Ulf Sundberg