Boktryckarkonsten

Gutenberg
Gutenberg
(140(0)-1468)
Man brukar säga att Johannes (Johan) Gutenberg var den som uppfann boktryckarkonsten, men redan på 500-talet, alltså 900 år innan Gutenberg ens föddes, tryckte man böcker i Kina i stora upplagor, där de använde träblockstekniken. På 900-talet fanns till och med en stor marknad i Kina för billiga tryckta böcker.

Till Europa kom dock inte boktryckarkonsten förrän i början av 1400-talet då man använde tekniken xylografi (xylos betyder trä på grekiska) som gick ut på att använda utskurna träplattor och sedan trycka. Till en bok fick man då göra en träskiva för varje sida vilket var tidskrävande samt blev dyrt eftersom träskivorna kunde ju bara användas till en slags bok.

Ett annat sätt att framställa böcker på den här tiden gjordes av munkar som satt i sina kloster och skrev av böcker för hand med pensel eller gåspenna men deras böcker blev som dyrbara konstverk som endast de mycket rika hade råd att köpa. Innan Gutenbergs uppfinning hade man kommit på att använda lösa bokstavstyper som man kunde sätta ihop hur som helst, men det var svårt att få typerna lika och att göra raderna jämna. Det tog också lång tid att göra dessa typer Print till boktryckarkonsten
Print till boktryckeri
Det var nu som Gutenberg gjorde sin uppfinning - han lät gjuta bokstäverna i metall och på så sätt kunde man göra många typer av samma slag. Dessutom var de mycket hållbara. När bokstäverna plockats samman till boksidor tog man avtryck av sidorna i särskilda tryckpressar. När boken var färdigtryckt kunde man sen plocka isär typerna och använda dem igen till någon annan bok. Genom den här uppfinningen kunde man snabbare tillverka böcker som då blev billigare så även andra än bara rika personer kunde köpa dem.

I Sverige trycktes den första boken på Sten Sture d.ä.:s tid. Den hette Dyalogus creaturarum moralizatus– "Skapelsens sedelärande samtal" och trycktes 1483 i gråbrödernas kloster på Riddarholmen i Stockholm. Det var den tyska boktryckaren Johann Snell som förde med sig sitt tryckeri från land till land runt Östersjön. De flesta var annars avsedda för gudstjänsten och alla var tryckta på latin. Före 1500-talet trycktes endast ett tiotal böcker i Sverige. Arbete i ett boktryckeri
Arbetare i ett boktryckeri

Källor
Böcker:
Historia för folkskolan - Ragnar Wirsén (1963)
Historia för grundskolan årskurs 4-6 (1965)

Hemsidor:
» Bilden på Gutenberg
» britannica.com

Inlagd 2018-10-14 | Uppdaterad 2019-05-03