Invigning i ett kloster

För medeltidens människor betydde klosterväsendet väldigt mycket, för i klostret fanns skolor, bibliotek, sjuksalar och trädgårdar. De som avlade klosterlöften fick leva resten av sina liv efter klosterregler som var lite olika beroende på vilken typ av klosterorden det rörde sig om. Reglerna var inte heller lika strängt under alla tider.

Invigning av en novis
Här kommer en beskrivning om hur reglerna kunde vara för en novisskola, det vill säga en skola för dem som ville gå i kloster men som ännu inte blivit upptagen av klosterbröderna. Alltså deras förberedelser för att upptas i klostersamfundet.

När en pojke ska upptas i en munkorder börjar man med att raka hans hår så det blir en kal fläck på hjässan. Han ska sedan hålla i oblatet och vinbägaren och hans föräldrar ska därefter överlämna honom till prästen som förrättar mässan. När prästen mottagit pojken ska föräldrarna svepa in pojken i altarduken varefter abbotens tar emot honom. Därefter ska föräldrarna lova att pojken aldrig ska lämna orden han nu inträtt i, ett löfte de på förhand avgivit skriftligt och efteråt placeras på altaret.

Vardagen i klostret
Tidigt på morgonen väcker priorn pojkarna som sedan ska läsa och be sina böner. När de börjar läsa ska de först läsa högt och sitta på sånt avstånd från de andra att de inte kan beröra varandra. Ingen får lov att göra tecken eller säga ett enda ord förutom vid lärarens närvaro. Ingen får heller lämna sin sittplats utan lov. Vart än pojkarna går ska en lärare alltid gå emellan dem så att de aldrig går två tillsammans. När de går förbi klosterbröderna ska de buga för dessa. Endast en lykta ska räcka till två pojkar. Pojkarna får inte ta emot något ur någons hand och inte heller lämna något till någon med undantag för abboten, priorn eller sina lärare.

Inga människor får gå in i skolan eller besöka pojkarna utan att först ha fått tillstånd av abboten eller priorn, och ingen får le åt dem. Föreståndare för lärarna ska vara en munk som visat mer än vanligt allvar och omdöme och en som kan avgöra när de ska bestraffas eller förlåtas. När pojkarna ska lägga sig ska en lärare följa med och stå bredvid med tända ljus tills de lagt sig.

Dela

swishikon Stöd historiesajten! swishikon

Källor
Böcker:
• Utdrag ur regler för novisskolan i Canterbury cirka 1075

Nätet:
» Läsebok i Fäderneslandets Häfder
»
Tidsrymden intill Gustaf Wasa

Mer historia

Inlagd 2021-12-13 | Uppdaterad 2021-12-13