Svenska riksföreståndare

En riksföreståndare är en provisorisk regent för ett rike. Ämbetet instiftades i Sverige år 1438 då Karl Knutsson (Bonde) blev riksföreståndare i samband med rådets brytning med Erik av Pommern. De efterföljande årens politiska oro med flera kungalösa perioder gjorde att flera olika, vanligen rådsmedlemmar, fungerade som riksföreståndare. Rotera mobilen för porträtt.

1400-talet
Karl Knutsson (Bonde) (140(8)-1470)
Svensk riksmarsk 1435-1438 (3 år)
Svensk rikshövitsman 1436-1438 (2 år)
Riksföreståndare 1438-1440 (2 år)
Svensk kung 1448-1457 (9 år)
Svensk kung 1464-1465 (5 ½ mån) & 1467-1470 (2 ½ år)

Nils Jönsson (Oxenstierna) (ca 1390-1450)
Hövitsman på Borgholm 1436
Hövitsman på Stäkeholm 1438
Hövitsman på Nyköping 1442-1448
Riksföreståndare jan-juni 1448 (5 mån)
Hövitsman på Örebro 1450

Jöns Bengtsson (Oxenstierna) (141(7)-1467)
Domprost i Uppsala 1438-1439
Rektor för universitetet i Leipzig apr-okt 1445
Ärkebiskop i Uppsala 1448-1467
Riksföreståndare mars-juni 1457 (3 månader)
Info: Riksföreståndare tillsammans med Erik Axelsson (Tott)

Kettil Karlsson (Vasa) (143(3)-1465)
Gick på universitet i Rostock 1454 & Leuvens universitet i Belgien 1455
Koadjutor i Linköping 1457
Biskop i Linköpings stift 1459-1465
Riksföreståndare dec 1464 - aug 1465 (8 mån)
Info: Biskopsämbetet bekräftades av Pius II 1459

Jöns Bengtsson (Oxenstierna) (141(7)-1467)
Domprost i Uppsala 1438-1439
Rektor för universitetet i Leipzig apr-okt 1445
Ärkebiskop i Uppsala 1448-1467
Riksföreståndare aug 1465 - okt 1466 (14 månader)
Info: Satt fängslad i Köpenhamn 1463-1464

Erik Axelsson (Tott) (141(5)-1481)
Riddare 1441. Riksråd 1449
Fick Åbo län i Finland som förläning 1450
Blev hovmästare 1457
Riksföreståndare okt 1466 - nov 1467 (13 mån)
Info: Även riksföreståndare ihop med Jöns Bengtsson 3 månader år 1457
1500-talet
Sten Sture d.ä. (144(0)-1503)
Hövitsman i Västergötland på sommaren 1469
Riksföreståndare 1470-1497 (27 år)
Rikshovmästare 1497-1501
Riksföreståndare 1501-1503 (2 år)
Info: BLABLA

Svante Nilsson (Sture) (146(0)-1512)
Hövitsman på Örebro slott 1484-1498 och på Älvsborg 1498
Hövitsman på Stegeborg 1499
Hövitsman igen på Örebro slott 1502-1503
Riksföreståndare 1504-1511 (7 år)
Info: Häradshövding i Bankekind, Östergötland 1506

Erik Trolle (146(0)-1530)
Studerade i Köln 1482-1483. Riksråd 1488
Lagman i Närke 1492
Utsågs till underbefälhavare i ryska kriget 1496
Riksföreståndare 1512
Info: Satt fängslad 1516-1520

Sten Sture d.y. (1492-1520)
Riksråd 1510
Ståthållare i Västergötland 1511
HövitsmanÖrebro slott 1511
Riksföreståndare 1512-1520 (8 år)
Info: Slagen till riddare av kung Hans (ca 6 år gammal)

Gustav Vasa (149(6)-1560)
Riksföreståndare 1521-1523 (2 år)
Vald till kung över Sverige i Strängnäs 6 juni 1523
Krönt i Uppsala domkyrka 21 jan 1528
Svensk kung 1523-1560 (37 år)
Info: Arvkungadömet fastställs 1544. Bröt med påven och Rom på 1530-talet

Karl IX (1550-1611)
Vann slaget vid stångebro 1598 mot Sigismund
Riksföreståndare 1599-1604 (drygt 4 år)
Svensk kung 1604-1611 (drygt 7 år)
Krönt vid riksdagen i Uppsala 15 mars 1607
Info: Hertig över Södermanland, Närke och Värmland
1700-talet
Karl XIII (1748-1818)
Riksföreståndare 1792-1796 (4 år)
Högsta militära befälhavaren i Skåne
Hertig av Södermanland 1772
Hade högsta befälet över örlogsflottan 1788-1790
Info: Var riksföreståndare och förmyndare under Gustav IV Adolfs omyndighetstid
1800-talet
Karl XIII (1748-1818)
Utnämnd till storamiral när han föddes 1748
Riksföreståndare mars 1809 - juni 1809 (3 mån)
Svensk kung 1809-1818 (knappt 9 år)
Norsk kung 1814-1818 (4 år)
Info: Var riksföreståndare efter att Gustav IV Adolfs blivit avsatt.

Dela

swishikon Stöd historiesajten! swishikon

Källor
Böcker:
• Svenska män och kvinnor (Bonniers förlag)
• Medeltidens ABC (Prisma)

Hemsidor:
» riksarkivet
» blf.fi

Mer historia

Inlagd 2020-02-22 | Uppdaterad 2020-02-22