Svenska ärkebiskopar

Listan innehåller alla svenska ärkebiskopar i Uppsala stift från 1164 och framåt. Under den katolska tiden 1164-1531 var de svenska ärkebiskopen endast underställd kardinalerna och påven. Ärkebiskopen är inte chef för de andra biskoparna utan han är 'primus inter pares' - främst bland dem av samma rang. Rotera mobilen för att se porträtt
Katolska ärkebiskopar
Stephanus av Alvastra
Levde: Död 18 juli 1185
Dopnamn: Stefan
Ärkebiskop: 1164-1185 (21 år)
Info: Första ärkebiskop med säte i Sverige. Var tidigare munk i Alvastra kloster av cisterciensorden.

Johannes
Levde: Död 13 augusti 1187
Dopnamn: Johan
Ärkebiskop: 1185-1187
Info: Dödad vid Almarestäket när han försökte försvara segelleden mot centrala Uppland mot rövare från Baltikum som senare brände Sigtuna

Petrus
Levde: Död 18 september 1197
Dopnamn: Peter
Ärkebiskop: ca 1187-1197 (20 år)
Info: Uppsalas tredje ärkebiskop, tidpunkt dock osäker
1200-talet
Olavus Lambatunga
Levde: Död senast 1206
Dopnamn: Olof
Ärkebiskop: 1198-1206 (8 år)
Info: Vigdes av danske ärkebiskopen Absalon Hvide

Valerius
Levde: Död omkring år 1224
Ärkebiskop: 1207–1219
Info: Deltog i slaget vid Lena 1208. Dog något år före 1224, exakt årtal okänt

Olavus Basatömer
Levde: Död i mars 1234
Dopnamn: Olof Ulfsson
Ämbeten: biskop i Strängnäs stift 1219-1224 (5 år)
Ärkebiskop 1224-1234 (10 år)
Info: 'Båstömmaren'. Krönte kung Erik Eriksson

Jarlerius
Levde: Död i augusti 1255
Dopnamn: Jarler
Ärkebiskop: 1236-1255 (19 år)
Info: Även dominikanmunk. Invigd till ärkebiskop i Uppsala i oktober 1236

Laurentius
Levde: Död i mars 1267
Dopnamn: Lars
Ärkebiskop: 1257-1267 (10 år)
Info: Även franciskanmunk. Vald till ärkebiskop i Uppsala 1255, invigd 1257

Fulco Johannis (Ängel)
Levde: Död 3 mars 1277
Dopnamn: Folke Johansson
Ärkebiskop: 1274-1277 (3 år)
Info: Ärkedjäkne i Uppsala stift. Ängel är en svensk frälseätt, svensk utdöd uradel

Jacobus Israelis
Levde: Död 25 oktober 1281
Dopnamn: Jakob Israelsson
Ärkebiskop: 1278-1281 (3 år)
Info: Kanik i domkapitlet i Uppsala 1273-1278. Tillhörde Finstaätten. Vald till ärkebiskop 1276, invigd 1278

Johannes Odolphi (Adolphi)
Levde: Död maj 1290
Dopnamn: Johan Odulfsson
Ärkebiskop: Ej invigd
Info: Var ärkedjäkne vid Uppsala stift. Blev vald till ärkebiskop 1281 men avsade sig ämbetet 1284. Ej invigd som ärkebiskop

Magnus Boethii
Levde: Död juni 1289
Dopnamn: Magnus Bosson
Ärkebiskop: 1285–1289 (4 år)
Info: Kanik i Uppsala stift. Ärkebiskop under de sista åren av kung Magnus Ladulås regering

Johannes Upsaliensis
Levde: Död september 1291
Dopnamn: Johan
Ämbeten: Biskop i Åbo stift 1286-1290 (4 år)
Ärkebiskop 1290-1291 (1 år)
Info: Även dominikanmunk. Jobbade för att det skulle bli lättare för svenska studenter att läsa vid universitet i Paris

Nicolaus Allonis
Levde: Död februari 1305
Dopnamn: Nils Allesson
Ärkebiskop: 1292-1305 (15 år)
Info: Vald till ärkebiskop 1292 & vigd i Anagni 31 juli 1295
1300-talet
Nicolaus Katilli
Levde: Död maj 1314
Dopnamn: Nils Kettilsson
Ärkebiskop: 1308-1314 (6 år)
Info: Svenskt riksråd. Dömde i Sveriges enda officiella fall av kätteri under medeltiden

Olavus Beronis
Levde: Död mars 1332
Dopnamn: Olof Björnsson
Ärkebiskop: 1315–1332 (17)
Info: Tillhörde Finstaätten enligt egen utsago

Petrus Philippi
Levde: Död augusti 1341
Dopnamn: Peter Filipsson
Ärkebiskop: 1332–1341 (9 år)
Info: Även dominikanmunk. Tillhörde svenska, nu utdöda, frälseätten Rumbyätten

Hemmingus Nicolai
Levde: Död maj 1351
Dopnamn: Hemming Nilsson
Ärkebiskop: 1342–1351 (9 år)
Info: Dog på Biskops-Arnö i Mälaren

Petrus Thyrgilli
Levde: Död oktober 1366
Dopnamn: Peter Torkilsson
Ämbeten: Biskop i Linköping 1342-1351
Ärkebiskop 1351–1366 (15 år)
Info: Kansler åt kung Magnus Eriksson

Birgerus Gergorii
Levde: född ca 1327. Död mars 1383
Dopnamn: Birger Gregersson
Ärkebiskop: 1367–1383 (16 år)
Info: Även kanik i Strängnäs stift. Författare till en legend om heliga Birgitta

Henricus Karoli
Levde: Död 1408
Dopnamn: Henrik Karlsson
Ärkebiskop: 1383-1408 (25 år)
Info: Var med på unionsmötet i Kalmar 1397 och Erik av Pommerns kröning
1400-talet
Johannes Gerechini
Levde: Död augusti 1433 på Island
Dopnamn: Jöns Gerekesson
Ärkebiskop: 1408–1422 (14 år)
Info: Biskop på Island 1430. Dränktes i en säck med en sten fastbunden vid halsen

Johannes Haquini
Levde: Död februari 1432
Dopnamn: Johan Håkansson
Ärkebiskop: 1422–1432 (10 år)
Info: Följde med Erik av Pommern på dennes diplomatiska resa till Polen 1424–1425

Olavus Laurentii
Levde: Död juni 1438
Dopnamn: Olof Larsson
Ärkebiskop: 1432–1438 (6 år)
Info: Sägs ha dött genom att han druckit förgiftad mjölk

Nicolaus Ragvaldi
Levde: 1380-talet - 1448
Dopnamn: Nils Ragnvaldsson
Ämbeten: Biskop i Växjö stift 1426-1438 (12 år)
Ärkebiskop 1438–1448 (10 år)
Info: Nämnd som kung Erik av Pommerns sekreterare 1423

Johannes Benedicti de Salista
Levde: 141(7)-1467
Dopnamn: Jöns Bengtsson Oxenstierna
Ämbeten: Ärkebiskop 1448–1467 (19 år)
Sveriges riksföreståndare mars-juni 1457 (3 månader)
Sveriges riksföreståndare aug 1465 - okt 1466 (14 månader)
Info: Drev en hård skattepolitik som drabbade allmänheten hårt

Jacob Ulvsson (Örnefot)
Levde: 1430-talet, Död 1521
Ärkebiskop: 1469-1515
Info: Avgick som ärkebiskop. Drivande kraften bakom grundandet av Uppsala universitet 1477. Ansvarig för boktryckarkonstens införande i Sverige på 1480-talet
1500-talet
Gustav Trolle
Levde: 1488-1535 (47 år)
Dopnamn: Gustav Eriksson (Trolle)
Ärkebiskop: 1515–1517 (2 år)
Info: Avsatt av Sten Sture d.y. i nov 1517. Tillhörde den adliga och friherrliga ätten Trolle. Urgammal frälsesläkt.
Vakans 1517-1520
Gustav Trolle
Levde: 1488-1535 (47 år)
Dopnamn: Gustav Eriksson (Trolle)
Ärkebiskop: 1520–1521 (1 år)
Info: Återinsatt som ärkebiskop av Kristian II 1520. En av de ansvariga bakom Stockholms blodbad. Avsatt igen 1521.
Vakans 1521-1523
Johannes Magnus
Levde: 1488-1544 (56 år)
Dopnamn: Jöns Månsson
Ärkebiskop: 1523-1531 (8 år)
Info: Sista katolske ärkebiskopen i Sverige. Levde som ärkebiskop i exil från 1533
Evangelisk-lutherska
Laurentius Petri Nericius
Levde: 1499-1573 (74 år)
Dopnamn: Lars Petersson
Ärkebiskop: 1531–1573 (42 år)
Info: Första protestantiska ärkebiskopen. Upphävde celibattvånget så att präster kunde få gifta sig

Laurentius Petri Gothus
Levde: 1529-1579 (50 år)
Dopnamn: Lars Petersson
Ärkebiskop: 1574-1579 (5 år)
Info: Stor psalmdiktare. Hovpredikant 1561. Professor i grekiska. Gift med föregångarens dotter. Han var farbror till Laurentius Paulinus Gothus som blev ärkebiskop 1637
Vakans 1579-1583
Andreas Laurentii Björnram
Levde: Död 1591
Dopnamn: Anders Larsson
Ämbeten: Superintendent i Växjö stift från 1577 biskop)
Ärkebiskop 1583-1591 (8 år)
Info: Kallade sig själv ofta Bothniensis Bureus. Adlades av Johan III under namnet Björnram

Abraham Angermannus
Levde: 154(0)-1607/8
Ärkebiskop: 1594-1599 (5 år)
Info: Även kallad Mäster Abraham. Satt i fängelse 1580-1581. Avsatt i februari 1599
1600-talet
Nicolaus Olai Bothniensis
Levde: ca 1550-1600
Dopnamn: Nils Olausson/Olofsson
Ärkebiskop: 1599–1600 (1 år)
Info: Teolog och professor. Vald till ärkebiskop men dog innan han hann vigas till ärkebiskop

Olaus Martini
Levde: 1557-1609 (52 år)
Dopnamn: Olof Mårtensson
Ärkebiskop: 1601-1609 (8 år)
Info: Införde lagen om att kyrkan skulle föra kyrkoböcker. Skrev några psalmer samt en läkarbok

Petrus Kenicius
Levde: 1555-1636 (81 år)
Dopnamn: Peter Königsson
Ämbeten: Biskop i Skara stift 1595-1608 (13 år)
Biskop i Strängnäs stift 1608
Ärkebiskop 1609–1636 (27 år)
Info: även Keniceus. Grundade fattigvården 1622 i Sverige, kallad Spetalsordningen.

Laurentius Paulinus Gothus
Levde: 1565-1646 (81 år)
Dopnamn: Lars Paulsson
Ämbeten: Biskop i Skara stift 1608-1609 (1 år)
Biskop i Strängnäs stift 1609-1637 (28 år)
Ärkebiskop: 1637–1646 (9 år)
Info: Professor vid Uppsala universitet i logik, matematik och astronomi. Bror till ärkebiskop Laurentius Petri Gothus

Johannes Canuti Lenæus
Levde: 1573-1669 (95 år)
Dopnamn: Johan Knutsson
Ärkebiskop: 1647-1669 (22 år)
Info: Professor i logik 1604. Professor i grekiska och hebreiska 1610. Gift med Catharina Kenicia

Laurentius Stigzelius
Levde: 1598-1676 (77 år)
Dopnamn: Lars Matthiasson
Ärkebiskop: 1670-1676 (6 år)
Info: Förste teologiprofessor vid Uppsala universitet 1647. Informator till Johan Skyttes söner. Krönte kung Karl XI. Stigzelius barn adlades med namnet Lilljemarck

Johannes Baazius dy
Levde: 1626-1681 (55 år)
Ämbeten: Biskop i Växjö stift 1667-1673 (6 år)
Biskop i Skara stift 1673-1677 (4 år)
Ärkebiskop: 1677–1681 (4 år)
Info: Hovpredikant hos drottning Kristina. Krönte Ulrika Eleonora 1680

Olaus Swebilius
Levde: 1624-1700 (76 år)
Dopnamn: Olof Jöransson Swebilius
Ämbeten: Biskop i Linköping stift 1678-1681 (3 år)
Ärkebiskop: 1681–1700 (19 år)
Info: Ordinarie hovpredikant 1668. Överhovpredikant. Kungens biktfader. Pastor primarius vid Storkyrkan. Gift med Elisabeth Gyllenadler som han fick tolv barn med
1700-talet
Eric Benzelius d.ä.
Levde: 1632-1709 (77 år)
Dopnamn: Eric Henriksson
Ämbeten: Biskop i Strängnäs stift 1687-1700 (13 år)
Ärkebiskop 1700–1709 (9 år)
Info: Även Ericus Henrici Benzelius Bothniensis. Var även svensk professor, rektor för Uppsala universitet och riksdagsman. Tre av hans söner blev ärkebiskopar.

Haquin Spegel
Levde: 1645-1714 (68 år)
Dopnamn: Håkan Danielsson (Spegel)
Ämbeten: Superintendent i Visby stift 1679-1685 (6 år)
Biskop i Skara stift 1685–1693 (8 år)
Biskop i Linköpings stift 1693–1711 (18 år)
Ärkebiskop 1711–1714 (3 år)
Info: Diktare, hovpredikant, superintendent på Gotland

Matthias Petri Steuchius
Levde: 1644-1730 (86 år)
Ämbeten: Superintendent i Härnösands stift 1683-1694 (11 år)
Biskop i Lunds stift 1695–1714 (19 år)
Ärkebiskop 1714-1730 (16 år)
Info: Far till ärkebiskop Johannes Steuchius. Professor i logik och metafysik vid Uppsala universitet 1676

Johannes Steuchius
Levde: 1676-1742 (66 år)
Dopnamn: Jöns Steuch
Ämbeten: Superintendent i Karlstads stift 1723-1730 (7 år)
Biskop i Linköpings stift 1730 (tillträdde inte)
Ärkebiskop 1730–1742
Info: Son till ärkebiskop Mattias Steuchius. Professor i metafysik & logik. Extra ordinarie professor i teologi

Eric Benzelius d.y.
Levde: 1675-1743 (68 år)
Ämbeten: Biskop i Göteborgs stift 1726-1731 (5 år)
Biskop i Linköpings stift 1731-1742 (11 år)
Ärkebiskop 1742–1743 (1 år)
Info: Son till ärkebiskop Erik Benzelius d.ä. och bror till Jacob och Henrik Benzelius som bägge också blev ärkebiskopar. Gift med Anna Swedenborg, dotter till biskop Jesper Svedberg

Jacob Benzelius
Levde: 1683-1747 (64 år)
Ämbeten: Biskop i Göteborgs stift 1731-1744 (13 år)
Ärkebiskop 1744–1747 (3 år)
Info: Son till ärkebiskop Erik Benzelius d.ä. och bror till Eric d.y. och Henrik Benzelius som bägge också blev ärkebiskopar

Henric Benzelius
Levde: 1689-1758 (69 år)
Ämbeten: Biskop i Lunds stift 1740-1747 (7 år)
Ärkebiskop 1747–1758
Info: Son till ärkebiskop Erik Benzelius d.ä. och bror till Eric d.y. och Jacob Benzelius som bägge också blev ärkebiskopar

Samuel Troilius
Levde: 1706-1764 (57)
Dopnamn: Samuel Olofsson Troilius
Ämbeten: Biskop i Västerås stift 1751-1760 (9 år)
Ärkebiskop 1758-1764 (6 år)
Info: Hovpredikant 1740. Biktfader till kung Fredrik I och Ulrika Eleonora. Överhovpredikant

Magnus Beronius
Levde: 1692-1775
Dopnamn: Magnus Olai Beronius
Ämbeten: Biskop i Kalmar stift 1745-1764 (19 år)
Ärkebiskop 1764–1775 (11 år)
Info: Universitetslärare. Riksdagsman vid riksdagarna 1746, 1751, 1755 och 1760. Prokansler för Uppsala universitet

Carl Fredrik Mennander
Levde: 1712-1786 (74 år)
Ämbeten: Biskop i Åbo stift 1757-1775 (18 år)
Ärkebiskop 1775–1786 (11 år)
Info: Filosofie magister 1735. Filosofie adjunkt i Åbo 1738. Professor i fysik 1746

Uno von Troil
Levde: 1746-1803 (57 år)
Dopnamn: Uno Troilius
Ämbeten: Biskop i Linköpings stift 1780-1786 (6 år)
Ärkebiskop 1786–1803 (17 år)
Info: Kommendör med Stora Korset av Nordstjärneorden
1800-talet
Jacob Axelsson Lindblom
Levde: 1746-1819 (72 år)
Ämbeten: Biskop i Linköpings stift 1786-1805 (19 år)
Ärkebiskop 1805–1819 (14 år)
Info: Ledamot av Svenska Akademien. Serafimerriddare. Kommendör av Nordstjärneorden. Hedersledamot av Kungliga Vitterhets Historie och Antikvitets Akademien

Carl von Rosenstein
Levde: 1766-1836 (70 år)
Dopnamn: Carl Aurivillus
Ämbeten: Biskop i Linköpings stift 1809-1819 (10 år)
Ärkebiskop 1819–1836 (17 år)
Info: Riksdagsman. Prästståndets talman. Prokansler för Uppsala universitet

Johan Olof Wallin
Levde: 1779-1839 (59 år)
Ämbeten: Serafimerorden, ordensbiskop 1824-1837 (13 år)
Ärkebiskop 1837–1839 (2 år)
Info: Skrev 126 psalmer. Överhovpredikant

Carl Fredrik af Wingård
Levde: 1781-1851 (69 år)
Ämbeten: Biskop i Göteborgs stift 1818-1839 (21 år)
Ärkebiskop 1839–1851 (12 år)
Info: Politiker, en av rikets herrar & ledamot av Svenska Akademien

Hans Olof Holmström
Levde: 1784-1855 (70 år)
Ämbeten: Biskop i Strängnäs stift 1839-1852 (13 år)
Ärkebiskop 1852–1855 (3 år)
Info: Ledamot av Vetenskapsakademien från 1853

Henrik Reuterdahl
Levde: 1795-1870 (74 år)
Ämbeten: Biskop i Lunds stift 1855-1856 (1 år)
Ärkebiskop 1856–1870 (14 år)
Info: Ledamot av Svenska Akademien från 1852. Ecklesiastikminister

Anton Niklas Sundberg
Levde: 1818-1900 (81 år)
Ämbeten: Biskop i Karlstad stift 1864-1870 (6 år)
Ärkebiskop 1870–1900 (30 år)
Info: Ledamot av Svenska Akademien 1874. Ledamot av Kungliga Vetenskapsakademien 1877. Hedersledamot av Vitterhetsakademien 1874
1900-talet
Johan August Ekman
Levde: 1845-1913 (68 år)
Ämbeten: Biskop i Västerås stift 1898-1900 (2 år)
Ärkebiskop 1900–1913 (13 år)

Nathan Söderblom
Levde: 1866-1931 (65 år)
Ärkebiskop: 1914–1931 (17 år)
Info: Ledamot av Svenska Akademien från 1921. Fick Nobels fredspris 1930 för sitt ekumeniska fredsarbete

Erling Eidem
Levde: 1880-1972 (91 år)
Ärkebiskop: 1931–1950 (19 år)
Info: Överhovpredikant 1940. Avgick som ärkebiskop 1950.

Yngve Brilioth
Levde: 1891-1959 (67 år)
Ämbeten: Biskop i Växjö stift 1938-1950 (12 år)
Ärkebiskop 1950–1958 (8 år)

Gunnar Hultgren
Levde: 1902-1991 (88 år)
Ämbeten: Biskop i Visby stift 1947-1951 (4 år)
Biskop i Härnösands stift 1951-1958 (7 år)
Ärkebiskop 1958–1967 (9 år)

Ruben Josefson
Levde: 1907-1972 (64 år)
Ämbeten: Biskop i Härnösands stift 1958-1967 (9 år)
Ärkebiskop 1967–1972 (5 år)

Olof Sundby
Levde: 1917-1996 (79 år)
Ämbeten: Biskop i Växjö stift 1970-1972 (2 år)
Ärkebiskop 1972–1983 (11 år)

Bertil Werkström
Levde: 1928-2010 (82 år)
Ämbeten: Biskop i Härnösands stift 1975-1983 (8 år)
Ärkebiskop 1983–1993 (10 år)
Info: Sjukhuspräst i Sundsvall 1964-1970. Kunglig hovpredikant 1974.

Gunnar Weman
Levde: 1932-
Ämbeten: Biskop i Luleå stift 1986-1993 (7 år)
Ärkebiskop 1993–1997 (4 år)
Valspråk: Till Gud är allting

Karl Gustav Hammar
Levde: 1943-
Ämbeten: Biskop i Lunds stift 1992-1997 (5 år)
Ärkebiskop 1997–2006 (9 år)
Valspråk: Sanningen skall göra er fria

Anders Wejryd
Levde: 1948-
Ämbeten: Biskop i Växjö stift 1995-2006 (11 år)
Ärkebiskop 2006–2014 (8 år)
Valspråk: Parate viam Domini

Antje Jackelén
Levde: 1955-
Ämbeten: Biskop i Lunds stift 2007-2014 (7 år)
Ärkebiskop 2014–
Valspråk: Gud är större
Info: Sveriges första kvinnliga ärkebiskop

Dela

swishikon Stöd historiesajten! swishikon

Källor
Böcker:
• Svenska män och kvinnor (Bonniers förlag)

Hemsidor:
» svenskakyrkan
» biskopar i Uppsala
» wikipedia
» planch på ärkebiskopar
» Upsala ärkestifts herdaminne

Mer historia

Inlagd 2020-02-15 | Uppdaterad 2020-02-19