Upptäckter

Sorterat på sekel
Vetenskapliga upptäckter inom kemi, fysik, biologi & medicin. Klicka på raden ✛ för att läsa mer. Rotera mobilen för mer info.

Årtal

Upptäckt

Namn

Land

1714 Termometer 2 (kvicksilver) Daniel Gabriel Fahrenheit Polen
Den polske fysikern Daniel Gabriel Fahrenheit uppfann 1714 kvicksilvertermometern. Han fick också 'Fahrenheitskalan' uppkallad efter sig. På Fahrenheitskalan är vattnets fryspunkt 32°F och kokpunkten ligger på 212°F. Normal kroppstemperatur mätt i Fahrenheit är cirka 98,6°F.
1733 Blodtrycksmätning 1 (häst) Stephen Hals England
Den första blodtrycksmätningen utfördes på en häst 1733 av den engelska prästen Stephen Hales (1677-1761).
1754 Perkussion Leopold von Auenbrugger Österrike
Perkussionen uppfanns 1754 av den österrikiske läkaren Leopold von Auenbrugger (1722-1809). Perkussion är när man 'knackar' på kroppen för att kliniskt undersöka tillståndet hos invärtes organ. Metoden utvecklades och förbättrades senare av Napoleons livmedikus baron Jean-Nicolas Corvisart (1755-1821) samt av Wienläkaren Josef von Škoda (1805-1884).
1755 Kolsyra (H2CO3) Joseph Black England
Kolsyra är en kemisk förening som bildas när koldioxid löser sig i vatten, vilket den brittiske kemisten Joseph Black (1728-1799) kom på år 1755. Han kallade sin upptäckt för 'fixed air'.
1755 Magnesium (Mg) Joseph Black England
Magnesium är ett grundämne och tillhör gruppen alkaliska jordartsmetaller och upptäcktes 1755 av den engelske kemisten Joseph Black (1728-1799).
1772 Klor (Cl) Carl Wilhelm Scheele Sverige
Gasen upptäcktes 1774 av den svenske kemisten Carl Wilhelm Scheele (1742-1786) vid hans studier av brunsten. Scheele trodde att gasen innehöll syre. 1810 föreslog Humphry Davy (1778-1829) att klor var ett grundämne.
1796 Vaccin mot smittkoppor Edward Jenner England
Smittkoppsvaccinets upptäckare heter Edward Jenner (1749-1823). Jenner skapade ordet "vaccinering" från latinets ord för ko som är 'vacca'. 1796 bröt kokoppor ut på en gård i Berkeley. Den 14 maj 1796 ympades en 8-årig pojke vid namn Phipps med sekret från kokoppor, som utvecklat sig på en ung mjölkerska Sarah Nelmes hand. En typisk kokoppa utvecklade sig på gossens arm. Efter 6 veckor gjorde Jenner en inokulation (variolisation) med smittkoppor. Denna inokulation ledde inte till någon reaktion då pojken blivit immun mot smittkoppor. Jennings hade därmed för första gången utfört en vaccinering mot smittkoppor.


Källor
Böcker:
• Uppfinningarnas historia (Det Bästa)
• 33 uppfinningar som förändrat våra liv (Grauls)
• Berömda svenskar, tusen svenskar under tusen år (NE)
• Första gången det hände (Seth)
• Historiens största uppfinningar (Bonnier)
• Fantastiska uppfinningar från 1800-talet (de Vries)
• Uppfinnare som förändrat våra liv (Grauls)
• Boken om uppfinningar (Forum)
• Uppfinningar och upptäcktsfärder (Löfstedt, Svinhufvud, Hentzel, Alfons)

swishikon Stöd historiesajten! swishikon