Fehrmans medaljer

Här visas ett urval av gravören Daniel Fehrmans medaljer (D·F). Han levde 1710-1780 och gjorde cirka 30 medaljer, 80 jetonger under sin livstid. » Läs mer om Daniel Ferhman.

Adolf Fredriks intåg 1743
Silvermedalj från 1743 över tronföljare Adolf Fredriks ankomst till Sverige och intåg i Stockholm. 33 mm, 13,73 gram. [5]
UT VIDI, VICI - MDCCXLIII (Så snart jag såg så segrade jag - 1743) [5]
Prins Gustavs födelse 1746
Bronsmedalj över Gustavs (III) födelse 1746 34 mm, 14,9 gram. SPARSOS RECOLLIGET IGNES D 13 IAN 1746 (Den skall samla de skingrade eldarna, den 13 januari1746) [5]
TE NASCENTE RENASCIMUR GUST SVEC GOTH V Q PRINC HAER (När du föds blir vi födda på nytt - Gustav svears göters och venders arvprins) [5]
Carl Gyllenborg
Medalj i guld från 1746 över diplomaten, politikern och författaren Carl Gyllenborg (1679-1746). 53,05 mm. 104,14 gram. [2]
Medalj över Carl Gyllenborg (1679-1746). ET ORNAT ET TUETUR (skyddar och förskönar) [2]
Adolf Fredriks kröning 1751
Bronsmedalj från 1751 över Adolf Fredriks kröning i Stockholms storkyrka 26 november 1751. 52 mm. [5]
FIDES MUTUA - IN SACRIS CORONAT HOLM D XXVI NOV MDCCLI (Ömsesidig trohet - Vid kröningshögtidligheterna i Stockholm den 26 november 1751) [5]
Lovisa Ulrikas kröning 1751
Silvermedalj över Lovisa Ulrikas kröning i Stockholms storkyrka 26 november 1751. 51,45 mm, 68,93 gram. [2]
MERITI REDDUNTUR HONORES CORONA IMPOSITA 26 NOV 1751 (Förtjänta hedersbetygelser skänkas genom att hon krönts den 26 november 1751) [2]
Revolutionsförsöket 1756
Medalj över hovets misslyckade revolutionsförsök 1756. LIBERTAS MANENS (Förblivande frihet) [2]
Påbjudandet av offentlig tacksägelse till Gud allsmäktig, som avvärjt olyckorna i Sverige, jämte årlig tacksägelsefest 1776 [2]
Carl von Linné
Medalj i silver från 1758 över botanikern, läkaren & geologen Carl von Linné. 34 mm, 12,7 gram. C·LINNAEUS·EQV·AUR·ARCHIAT·ET PR·UPS [5]
Medalj i silver från 1758 över botanikern Carl von Linné. ILLUSTRAT (ljusnar) [5]
Carl Ehrenpreus
Medalj i silver från 1759 över statsman, universitetskansler, hovrättsråd & riksråd Carl Ehrenpreus (1692-1760). 52,26 mm, 63,22 gram. [2]
Medalj i silver från 1759 över statsman & riksråd Carl Ehrenpreus (1692-1760). 'ditat et illustrat.' (berika och upplysa) [2]
Gustavs födelsedag 1761
Silvermedalj med anledning av kronprins Gustavs (III) födelsedag 1761. 51 mm, 59,78 gram. [4]
LAETITIAE CRESCENTI - EX DECR ORD D R S 1761 (Ägnat den tillväxande glädjen - Enligt beslut av Sveriges rikes ständer) [4]
Claes Grills död 1767
Silvermedalj från 1767 över direktören i Ostindiska kompaniet Claes Grills död . 35,5 mm, 12,06 gram. CL GRILL COMMERCII SVECO IND DIR [5]
NATUS D XXX APR MDCCV MULTIS LUGENDUS OBIIT D VI NOV MDCC LXVII (född 30 april 1705 många sörjde hans död 6 nov 1767) [5]

Dela

swishikon Stöd historiesajten! swishikon

Källor

Mer historia

Inlagd 2020-08-07 | Uppdaterad 2020-08-09