Födda på 1700-talet

Kända historiska personers födelseår. Sök istället på dödsår.

Född

Namn

Titel/yrke

Död

1700 Karl Fredrik av Holstein-Gottorp Prins 1739
1700 Carl Hårleman Arkitekt 1753
1700 Olof Arenius Målare 1766
1700 Sofia Magdalena av Brandenburg-Kulmbach Dansk drottning 1770
1700 Jakob Serenius Biskop 1776
1701 Anders Celsius Astronom 1744
1701 Guillaume Taraval Konstnär 1750
1701 Niclas Sahlgren Grundare 1776
1702 Thomas von Plomgren Köpman 1754
1702 Lorens Pasch d.ä. Konstnär 1766
1703 Marie Leszczynska Fransk drottning 1768
1703 Cajsa Warg Författarinna 1769
1705 Claes Grill Direktör 1767
1706 Nils Rosén von Rosenstein Läkare 1773
1707 Carl von Linné Botaniker 1778
1707 Johan Ihre Språkforskare 1780
1707 Josef Hansson Bondeledare 1784
1708 Olof von Dalin Författare 1763
1708 Claes Ekeblad d.y. Riksråd 1771
1709 Elisabet Petrovna Rysk kejsarinna 1762
1709 Carl Johan Cronstedt Arkitekt 1777
1710 Adolf Fredrik av Holstein-Gottorp Svensk kung 1771
1710 Augustin Ehrensvärd Fältmarskalk 1772
1710 Ludvig XV av Frankrike Fransk kung 1774
1711 Anders Berch Nationalekonom 1774
1711 Carl Gustaf Pilo Konstnär 1793
1712 Jean-Jacques Rousseau Författare 1778
1712 Anders Johan von Höpken Riksråd 1789
1714 Hedvig Ulrika Taube Riksgrevinna 1744
1714 Ture Gustaf Rudbeck Överståthållare 1786
1715 Carl Fredrik Scheffer Riksråd 1786
1715 Carl Tersmeden Viceamiral 1797
1716 Carl Fredrik Adelcrantz Arkitekt 1796
1716 Ulrik Scheffer Riksråd 1799
1716 Sara Elisabeth Moræa Linnés hustru 1806
1717 Pehr Vilhelm Wargentin Astronom 1783
1717 Jean Eric Rehn Arkitekt 1793
1717 Olof af Acrel Läkare 1806
1718 Hedvig Charlotta Nordenflycht Författarinna 1763
1718 Alexander Roslin Konstnär 1793
1719 Axel von Fersen d.ä. Lantmarskalk 1794
1720 Lovisa Ulrika av Preussen Svensk drottning 1782
1720 Per Abraham Örnsköld Landshövding 1791
1720 Carl Fredrik Pechlin Överståthållare 1796
1721 Jeanne Antoinette Poisson Markisinna 1764
1721 Johan Sevenbom Konstnär 1784
1721 Fredric Henric af Chapman Skeppsredare 1808
1722 Erik Brahe Politiskt offer 1756
1723 Fredrik V av Danmark Dansk kung 1766
1723 Carl Sparre Överståthållare 1791
1724 Louise av Storbritannien Dansk drottning 1751
1724 Eva Ekeblad Uppfinnare 1786
1725 Fredric Horn (af Åminne) Serafimerriddare 1796
1727 Jacob Magnus Sprengtporten Generallöjtnant 1786
1727 Johan Philip Korn Konstnär 1796
1728 Peter III av Holstein-Gottorp Kejsare 1762
1728 James Cook Upptäcktsresande 1779
1729 John Jennings Affärsman 1773
1729 Katarina II av Anhalt-Zerbst Rysk kejsarinna 1796
1729 Juliana Maria av Braunschweig-Wolfenbüttel Dansk drottning 1796
1729 Anders Chydenius Präst 1803
1730 Johan Liljencrantz Statssekreterare 1815
1730 Aaron Isaac Handelsman 1816
1731 Gustaf Philip Creutz Riksråd 1785
1731 Gustaf Fredrik Gyllenborg Författare 1808
1732 Peter Forsskål Linnés lärjunge 1763
1732 Jacques Necker Fransk statsman 1804
1732 Joseph Haydn Kompositör 1809
1732 Pehr Hilleström Konstnär 1816
1733 Lorens Pasch d.y. Konstnär 1805
1735 Ulrica Fredrica Pasch Konstnär 1796
1736 Claes Alströmer Linnés lärjunge 1794
1737 Johann Friedrich Struensee Läkare 1772
1737 Robert Montgomery Konspiratör 1798
1737 Sebastian van Otter Konspiratör 1805
1737 Niclas Lafrensen d.y. Konstnär 1807
1738 Joseph Ignace Guillotin Läkare 1814
1738 Nils Henric Liljensparre Polismästare 1814
1738 George III av Storbritannien Engelsk kung 1820
1739 Peter Adolf Hall Konstnär 1793
1739 Elias Martin Konstnär 1818
1740 Septimanie d'Egmont Grevinna 1773
1740 Carl Michael Bellman Författare 1795
1740 Johan Tobias Sergel Bildhuggare 1814
1740 Göran Magnus Sprengtporten General 1819
1740 Elisabeth Olin Sångerska 1828
1741 Georg Haupt Möbelsnickare 1784
1741 Johan Henrik Hästesko Överste 1790
1741 Erik Palmstedt Arkitekt 1803
1742 Carl Wilhelm Scheele Kemist 1786
1742 Michaël Anckarsvärd Konspiratör 1838
1743 Jean Paul Marat Revolutionär 1793
1743 Johan Christopher Toll Fältmarskalk 1817
1744 Wilhelm Mauritz Klingspor Fältmarskalk 1814
1744 Charlotte av Mecklenburg-Strelitz Engelsk drottning 1818
1745 Carl August Ehrensvärd Konstnär 1800
1746 Gustav III av Holstein-Gottorpska Svensk kung 1792
1746 Sofia Magdalena av Danmark Svensk drottning 1813
1746 Curt von Stedingk Fältmarskalk 1837
1747 Elis Schröderheim Landshövding 1795
1747 Charles De Geer Riksdagsman 1805
1747 Adolf Ludvig Badin (Couschi) Assessor 1822
1748 William Chalmers Grundare 1811
1748 Karl XIII av Holstein-Gottorp Svensk kung 1818
1748 Jacques-Louis David Konstnär 1825
1749 Kristian VII av Danmark Dansk kung 1808
1749 Anders af Håkansson Landshövding 1813
1749 Edward Jenner Uppfinnare 1823
1749 Adolph Fredric Munck Landshövding 1831
1750 Fredrik Adolf av Holstein-Gottorp Svensk prins 1803
1750 Fredrik Vilhelm von Buxhövden Befälhavare 1811
1751 Caroline Mathilde av Storbritannien Dansk drottning 1775
1751 Johan Henric Kellgren Författare 1795
1751 Johan af Puke Befälhavare 1816
1753 Sofia Albertina av Sverige Prinsessa 1829
1754 Ludvig XVI av Frankrike Fransk kung 1793
1754 Anna Maria Lenngren Författarinna 1817
1755 Marie Antoinette av Habsburg-Lorraine Fransk drottning 1793
1755 Axel von Fersen d.y. Riksmarskalk 1810
1756 Wolfgang Amadeus Mozart Kompositör 1791
1756 Gustaf Adolf Reuterholm Serafimerriddare 1813
1756 Carl Olof Cronstedt d.ä. Befälhavare 1820
1756 Carl Gustaf af Leopold Författare 1829
1756 Johan Fredrik Aminoff Generalmajor 1842
1757 Bengt Lidner Författare 1793
1757 Gustaf Mauritz Armfelt Överståthållare 1814
1757 Carl Johan Adlercreutz General 1815
1757 Johan Anders Jägerhorn Konspiratör 1825
1757 Gilbert du Motier Fransk general 1834
1758 Maximilien de Robespierre Revolutionär 1794
1758 Horatio Nelson Sjömilitär 1805
1758 Georg Carl von Döbeln Generallöjtnant 1820
1758 Sophie Hagman Operadansös 1826
1759 Georges Jacques Danton Revolutionär 1794
1759 Thomas Thorild Författare 1808
1759 Carl Fredrik von Breda Målare 1818
1759 Hedvig Elisabeth Charlotta av Holstein-Gottorp Svensk drottning 1818
1760 Gracchus Babeuf Revolutionär 1796
1760 Georg Adlersparre Landshövding 1835
1762 Jacob Johan Anckarström Konspiratör 1792
1762 George IV av Storbritannien Engelsk kung 1830
1762 Johan Albrekt Ehrenström Statsråd 1847
1763 Joséphine de Beauharnais Fransk kejsarinna 1814
1763 Klas Fredric Horn (af Åminne) Konspiratör 1823
1763 Karl XIV Johan Bernadotte Svensk kung 1844
1764 Jakov Petrovitj Kulnev Generalmajor 1812
1764 Johan August Sandels Fältmarskalk 1831
1765 Gustaf Wilhelm Ladau Konspiratör 1833
1765 Vilhelm IV av Storbritannien Engelsk kung 1837
1765 Adolph Ludvig Ribbing Konspiratör 1843
1766 Magdalena Rudenschöld Mätresser 1823
1766 Baltzar Bogislaus von Platen Riksståthållare 1829
1766 Carl Christoffer Gjörwell d.y. Arkitekt 1837
1766 Per Henrik Ling Gymnastiklärare 1839
1767 Benjamin Höijer Filosof 1812
1767 Marie av Hessen-Kassel Dansk drottning 1852
1768 Charlotte Corday Mördare 1793
1768 Karl August av Augustenborg Kronprins 1810
1768 Caroline av Brunswick Engelsk drottning 1821
1768 Fredrik VI av Danmark Dansk kung 1839
1768 Jakob De la Gardie Lantmarskalk 1842
1769 Napoleon Bonaparte Fransk kejsare 1821
1769 Jacob Dubbe Handelsman 1844
1770 Ludwig van Beethoven Kompositör 1827
1772 Frans Mikael Franzén Biskop 1847
1774 Hans Järta Författare 1847
1775 Jane Austen Författarinna 1817
1777 Alexander I av Ryssland Rysk kejsare 1825
1777 Désirée (Desideria) Clary Svensk drottning 1860
1778 Gustav IV Adolf av Holstein-Gottorp Svensk kung 1837
1779 Johan Olof Wallin Ärkebiskop 1839
1779 Herman Wedel-Jarlsberg Länsgreve 1840
1779 Jöns Jakob Berzelius Läkare 1848
1781 Fredrika av Baden Svensk drottning 1826
1781 Carl Otto Mörner Landshövding 1868
1782 Esaias Tegnér Biskop 1846
1782 Johan Gustaf Sandberg Konstnär 1854
1782 Malla Silfverstolpe Kulturbärare 1861
1783 Erik Gustav Geijer Författare 1847
1784 Charlotta av Mecklenburg-Schwerin Prinsessa 1840
1785 Lars Larsson (Molin) Tjuv 1845
1785 Jacob Grimm Författare 1863
1786 Maria Walewska Grevinna 1817
1786 Kristian VIII av Danmark Dansk kung 1848
1786 Wilhelm Grimm Författare 1859
1790 Magnus Brahe Riksmarskalk 1844
1790 Per Daniel Amadeus Atterbom Författare 1855
1791 Marie Louise av Österrike Fransk kejsarinna 1847
1792 Adelaide av Saxe-Meiningen Engelsk drottning 1849
1793 Erik Johan Stagnelius Författare 1823
1793 Carl Jonas Love Almqvist Författare 1866
1795 Magnus Jacob Crusenstolpe Redaktör 1865
1796 Franz Berwald Kompositör 1868
1796 Caroline Amalie av Augustenborg Dansk drottning 1881
1797 Franz Schubert Kompositör 1828
1797 Mary Shelley Författarinna 1851
1799 Oscar I Bernadotte Svensk kung 1859
1799 Gustav av Wasa Kronprins 1877